Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Гражданско участие

„Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“

25 Юли 2018

Настоящото ръководство съдържа практическите насоки за ефективното прилагане на Наредбата за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община, в сила от 15.09.2017 г.

Ръководството е създадено в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“, изпълнява нот Български център за нестопанско право с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 г. Проектът  цели да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се повишат знанията и уменията на участниците в един от инструментите за това – обществените консултации.

Ръководство

назад