Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Отговори на дискусионни въпроси от практиката на Регистъра на ЮЛНЦ

17 Декември 2021

В края на 2021 г. екип експерти на Български център за нестопанско право (БЦНП) разработихме специален материал, съдържащ отговори на предварително подбрани въпроси от практиката по регистрация и вписване на промени в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията.

Представените отговори подготвихме в резултат на опита ни от регистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от 2001 г. до момента, изследване на актуалната съдебна практика на съдилищата в Република България и тълкуване на нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) спрямо духа на закона и международните стандарти за зачитане и свободно упражняване на правото на сдружаване на гражданите.

Свалете от тук:

Отговори на дискусионни въпроси от практиката по регистрация и вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

 

_______________________________

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПОКак да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

 

назад