Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Социално договаряне

ПЪТНА КАРТА – ПЛАН за прилагане на новото законодателство в социалната сфера

22 Март 2021

Пътната карта за прилагане на ЗСУ и съответните поднормативни актове към него е създадена в рамките на проект ACF/151 „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, изпълняван от фондация "Светът на Мария" в партньорство с фондация БЦНП и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)

Пълният текст на пътната карта за прилагане на ЗСУ и съответните поднормативни актове към него може да се прочете тук.

назад