Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Социално договаряне

Предложение за изясняване на правния ред на възлагането на социални услуги на частни доставчици

22 Март 2021

Насоки за партньорство в предоставянето на социални услуги са създадени в рамките на проект ACF/151 „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, изпълняван от фондация "Светът на Мария" в партньорство с фондация БЦНП и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)

Пълният текст на документа може да се прочете тук.

назад