Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Финансова устойчивост

Принципи за добро финансово управление в НПО

13 Май 2016
Принципи за добро финансово управление в НПО


Експерти на Български център за нестопанско право и Българско дружество за защита на птиците разработиха документa  с цел е да служи като насока за неправителствените организации в България, за да бъдат те по-стабилни, прозрачни и добре управлявани.


Документът е разработен в рамките на проект Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. За повече информация http://www.ngobg.info и www.ngogrants.bg, както и сайтовете на БДЗП www.bspb.org и на БЦНП www.bcnl.org.назад