Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

ПРОУЧВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НПО В БЪЛГАРИЯ (2006)

20 Декември 2006

Проучването е осъществено от Български център за нестопанско право (БЦНП) по проект "Оптимистичен поглед към НПО и местните ресурси" на Фондация "Помощ за благотворителността в България", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 

Изданието се състои от две части. Първата част е представително социологическо проучване на практиките на управление на НПО в България, проведено от MBMD в края на 2005 г. Социологическото проучване дава и добра представа за състоянието на сектора на неправителствените организации у нас, които все още разчитат основно на чуждестранно финансиране и са преобладаващо с ограничени бюджети.

 

Втората част на изданието анализира действащите законови изисквания за структурата, вътрешни правила, забрани за конфликт на интереси и други, отнасящи се към управлението на НПО. Тази част ще е полезна за всички действащи НПО, защото систематизира различните законови текстове.

 

Пълният текст на публикацията можете да откриете тук:

 

Проучване на практиките на управление на НПО в България

 

БЦНП разрешава използването на текстовете на тази публикация с единственото условие да бъде коректно посочен източникът

назад