Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството (2006)

27 Февруари 2010
БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде цитиран източникът

Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството


назад