Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации в РБ 2012–2015 г. Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията и препоръки за актуализирането му

20 Октомври 2015
назад