Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Гражданско участие

Време за протести: Правото на мирни събрания в България (мониторингов доклад, 2017-2018)

7 Юни 2019

 

ВРЕМЕ ЗА ПРОТЕСТИ: ПРАВОТО НА МИРНИ СЪБРАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - мониторингов доклад, Български център за нестопанско право, 2017-2018

 

Правото на мирни събрания е незаменим елемент на демокрацията и стабилното гражданско общество. През последните години се наблюдава нова ера на масови протести, но също така и значително увеличаване на практическите ограничения за върху това право в страните от Западните Балкани и държавите на Изток. Като част от мрежата от местни партньори на Европейски център за нестопанско право (ECNL), включваща страните Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Косово, Сърбия и Украйна, през 2017 и 2018 ние от Български център за нестопанско право проведохме мониторинг на българското законодателство, регламентиращо фундаменталното право на мирни събрания на гражданите, и практиката по упражняването му.

В хода на изследването анализирахме актуалната уредба на правото на мирни събрания на конституционно, законово и подзаконово ниво, проследихме едни от най-емблематичните протести през 2018 г., проведохме интервюта с представители на общински администрации, полиция, организатори на протести и дадохме препоръки за подобряване на нормативната база и практика във връзка с пълноценното упражняване на правото на мирни събрания.

На добър прочит!

 

Докладът е изготвен от Български център за нестопанско право в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество“, финансиран с грант от Фондация „Америка за България“.
 

назад