Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

„Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“, 2018 г. - книга

24 Януари 2018

Книгата „Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българско право. Изданието е на Български център за нестопанско право, с автори: Поля Голева и Красен Стойчев.

В книгата са анализирани както общите характеристики на сдруженията и фондациите в качеството им на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Предмет на анализ също така е и новият режим на вписване на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията и на допустимата стопанска дейност.

На фона на богата съдебна практика, натрупана през периода от приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел досега, в книгата се обсъждат интересни и дискусионни въпроси относно юридическия статус, управлението и дейността на сдруженията и фондациите. Като приложение в книгата са включени и международни принципи, които управляват и защитават гражданското общество.

Книгата е полезна за съдии, длъжностни лица в Агенция по вписванията, адвокати, студенти по право, както и за всички граждани и организации, интересуващи се от правния режим на сдруженията и фондациите у нас.

Изданието е отпечатано с подкрепата на издателство „Сиби“.

назад