Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Оздравителна програма: LET's GO

За LET's GO

15 Май 2020

Оздравителната програма помага на граждански организации и техните социални предприятия  да развият потенциала си в новата обстановка, предизвикана от COVID-19

 
ЗАЩО ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обявеното извънредно положение и наложените ограничителни мерки заради разпространението на COVID-19 доведоха до промяна в бизнес средата и до нарастване на социалните нужди в обществото. Социалните предприятия са предимно микробизнеси, които функционират на границата и на двете сфери – бизнес и социална. Поради това последиците на кризата се отразяват на начина им на функциониране в средносрочен и дългосрочен план.

В същото време, именно социалното предприемачество е призовано да предложи устойчиви решения за справяне с проблеми от обществено значение, повечето от които съществуващи и преди кризата, но задълбочили се в следствие от нея.

Оздравителната програма цели:

  1. Да стимулира и подкрепи развитие на социалното предприемачеството в отговор на променящата се среда и обществени нужди;
  2. Да елиминира риска от преустановяване на дейност на социални предприятия;
  3. Да предостави индивидуална подкрепа за всяко социално предприятие-участник като част от процес, приложим за планиране и развитие на дейността по принцип;
  4. Да даде възможност за финансова подкрепа, която да се използва за устойчивостта на социалнопредприемаческите дейности.
 
ЗА ОЗДРАВИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:

Оздравителната програма е адаптираният вариант на деветгодишната програма на БЦНП „Предприемачество за нестопански организации“, който ще се реализира през 2020 г.  Компактна, фокусирана и интензивна подкрепа, която да адресира конкретните нужди на всяко социално предприятие-участник с оглед на плановете му за развитие в условията на криза.

През април 2020 г. БЦНП инициира създаването на ФОНД: Социални предприятия, който се реализира с подкрепата на фондация "Америка за България", УниКредит Булбанк, TELUS International Europe и Аксенчър България. За да отговорим на необходимостта от бързи действия и новите нужди, развихме подкрепата си за социалните предприятия в три направления:

  1. Спасителна програма: SAVE the SAVIORS
  2. Оздравителна програма: LET’s GO
  3. Насърчаване изкупуване продукцията на социалните предприятия чрез www.DarPazar.bg  

 

„Благодарим на нашите колеги от Български център за нестопанско право, които с тази прекрасна инициатива да подкрепят социалните бизнеси отново проявяват загриженост към нас. Същата загриженост, която проявиха и миналата година, когато ни помогнаха да стартираме това социално предприятие – малко бистро, с 12 седящи места, в което осигуряваме защитена заетост на хора в уязвима ситуация.“ – Цветомир Думанов от Каритас София. Социалното предприятие на Каритас София - Бистро Каристо е част от Спасителната програма SAVE the SAVIORS.

 

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА ОЗДРАВИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:
  1. Граждански организации в обществена полза, които искат да стартират стопанска дейност и са били активни поне една година преди датата на кандидатстване;
  2. Граждански организации в обществена полза, които развиват стопанска дейност от минимум една година - в рамките на самата организация или чрез отделно обособено юридическо лице, в което организацията участва.

В Оздравителната програма автоматично право на участие имат организациите финалисти в конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“ 2020.

 

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА:

До 15 граждански организации в обществена полза, които имат опит в развиването на социално предприемачество или искат да стартират такава дейност в момента, ще се включат в програмата. С всяка организация ще работи определен екип от ментори (експерти в различни сфери: финансово планиране и продажби, маркетинг и реклама, организационно-правни въпроси). В рамките на три месеца (юни-август) организацията ще има периодични срещи с екипа ментори. Всяка среща включва индивидуални сесии с отделните ментори за поставяне на цели и определяне на задачи за постигането им. През целия период организациите ще получават конкретни съвети и ексепртна подкрепа от менторите за постигане на напредък.

След интензивното менторство организациите ще разполагат с един месец (до 10 септември), в който да подготвят бизнес план и представяне на идеята си пред журито. В края на септември журито в състав от представители на партньорите в програмата и медии ще определят най-добрите идеи и финансовата подкрепа, която да получат за реализирането им. Общият размер на фонда, който ще бъде разпределен, ще бъде обявен през септември взависимост от присъединилите се към програмата партньори.

 

Повече информация за програмата, критериите за подбор и начина на кандидатстване - ВИЖТЕ ТУК. 
Програмата е отворена за кандидатстване до 4 юни включително.

 


 ФОНД: Социални предприятия се реализира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация „Америка за България“, УниКредит Булбанк, TELUS International Europe и Аксенчър България.

 

Медийни партньори: 

 

назад