Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

„За разширената онтология на ценностите, или защо демокрацията у нас е само в бирата” – доклад, изготвен от Силвия Борисова и Венелин Стойчев

6 Февруари 2023

Пандемията, войната в Украйна, ваксините, маските, политическата криза и т.н. засилиха усещането, че обществото ни е дълбоко разделено и че пропастите са непреодолими. Екипът на  Български център за нестопанско право реши да измери колко точно раздалечени сме едни от други и има ли мостове, които все още ни свързват в общество. Ето защо проведохме емпирично проучване на актуалните граждански и политически ценности в България. Целта ни не беше просто да регистрираме кой какви идеологии изповядва. Искахме да разглобим идеологиите на съставните им части и да извървим пътя от всекидневния опит през индивидуалните ценности до гражданските и политическите възгледи. Целта ни е да намерим най-здравите мостове, които ни свързват. Резултатите са оптимистични и са отразени в доклада „За разширената онтология на ценностите,
или защо демокрацията у нас е само в бирата”, изготвен от Силвия Борисова и Венелин Стойчев.

Пълният текст на доклада може да намерите тук:  „За разширената онтология на ценностите,
или защо демокрацията у нас е само в бирата”

За връзка с нас:

iveta@bcnl.org

 

__________________________________________________________

Проучването и докладът са изготвени в рамките на проект „Дигитални демокрации vs. Дигитални диктатури“ (ACF/970),  изпълняван от БЦНП, с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БЦНП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този докуент отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани.

 

 

 

назад