Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

"ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. Въпроси и отговори", 2018 г. - преработено издание

21 Февруари 2018

Настоящото преработено и допълнено издание "ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. Въпроси и отговори", 2018 г., представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Целта на публикацията е да даде отговори на ясен и достъпен език на повечето въпроси, свързани с актуалните процедури по регистрация и вписване на промени на гражданските организации, както и с извършването на нестопанска и стопанска дейност от тях. Изданието е част от поредица публикации на Български център за нестопанско право, свързани с правната рамка на ЮЛНЦ. Целта ни е тази книга да се превърне в полезно помагало за всеки, който желае да учреди или участва в ЮЛНЦ, както и за ръководителите и служителите на вече съществуващи организации.

Положили сме усилия да представим последователно основните въпроси, възникващи при учредяването на неправителствените организации в България и осъществяваната от тях дейност. В материала са включени въпроси и отговори за:

  • Видовете ЮЛНЦ и общите за всички тях проблеми като например отговорността на членовете на управителния орган, възможността чужденци да извършват нестопанска дейност в България и други подобни;
  • Процедурите по регистрация и прекратяване на ЮЛНЦ;
  • Целите и дейността на ЮЛНЦ;
  • Същността и разликите между статутите на обществената и частната полза.

 

"ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. Въпроси и отговори", 2018 г. 

 

Публикацията се издава от Български център за нестопанско право по проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество“, финансиран с грант от фондация „Америка за България“.

назад