cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Финансова устойчивост

Защо хората даряват? Гледната точка на индивидуалния дарител

26 Ноември 2013

Един от ключовите фактори за успешното набиране на средства е разбирането на мотивацията на дарителя. Българският център за нестопанско право, заедно с партньорите си от Фондация Виа (Чехия), Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center) и Partners for Democratic Change (Словакия)[1] направи проучване сред организации от Чехия, България и Словакия, активни в набирането на средства, като анализира и обобщи опита им, мотивите на техните индивидуални дарители, както и мненията на експерти и консултанти по набиране на средства, търсейки отговор на въпросите какво кара индивидуалния дарител да дари или да откаже.

 

Дарителите казват „ДА" на дадена кауза, когато тя изглежда значима за тях и когато има яснота за начина на използване на средствата и за резултатите. За положителния отговор са важни известността и надеждността на организацията, както и личният опит на дарителя с проблема. Не на последно място сред мотивите за даряване е усещането на подкрепящия, че е направил нещо добро и че допринася обратно за общността, която му е помогнала да постигне успех или да се справи със свой проблем. Ангажираните с набиране на средства не трябва да подценяват и начина, по който правят поканата си за дарение, защото изненадващият и приятен начин на отправяне на молбата също е сред важните мотиви, определящи позитивния отговор.

 

Основните мотиви за отказ, очертани от изследването, са в голяма степен обратни на мотивите за подкрепа. Водещи по важност сред тях са агресивността или манипулативният подход при отправянето на молбата и липсата на доверие или непознаването на организацията. Негативният личен опит с подобна кауза, незаинтересоваността по темата или неблагоприятен момент за отправяне на молбата са следващи основания за отказ. Мотив, с който целият НПО сектор се сблъсква от години, е липсата на доверие в благотворителните организации като цяло и предпочитанието да се помага директно на нуждаещите се. Представата за нищожността на приноса съотнесена към мащаба на проблема е друг фактор, който възспира хората да подкрепят дадена кауза.

 

На база на мотивите и тяхната важност, изследването извежда основи изводи и практически препоръки към организациите, конкуриращи се за вниманието и подкрепата на индивидуалния дарител.

 

В крайна сметка, за да получите дарение, трябва да поискате, а дали резултатът ще бъде отказ или подкрепа зависи до голяма степен от това дали познавате мотивите на потенциалните си дарители и доколко съобразявате с тях представянето на каузата си и начина си на комуникация.


Целия материал можете да изтеглите тук.

 

Изследването е подготвено в рамките на мрежата ViabilityNet, подкрепена от Фондация Чарлс Стюарт Мот и е подкерпено по проект "Ефективни подходи към устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП.

 

 

[1] БЦНП, Фондация Вия (Чехия) и PDCS (Словакия) са част от мрежата ViabilityNet, която има за цел да подкрепи развитието на гражданското общество.

назад