Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Финансова устойчивост

Защо хората даряват? Гледната точка на индивидуалния дарител

26 Ноември 2013

Един от ключовите фактори за успешното набиране на средства е разбирането на мотивацията на дарителя. Българският център за нестопанско право, заедно с партньорите си от Фондация Виа (Чехия), Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center) и Partners for Democratic Change (Словакия)[1] направи проучване сред организации от Чехия, България и Словакия, активни в набирането на средства, като анализира и обобщи опита им, мотивите на техните индивидуални дарители, както и мненията на експерти и консултанти по набиране на средства, търсейки отговор на въпросите какво кара индивидуалния дарител да дари или да откаже.

 

Дарителите казват „ДА" на дадена кауза, когато тя изглежда значима за тях и когато има яснота за начина на използване на средствата и за резултатите. За положителния отговор са важни известността и надеждността на организацията, както и личният опит на дарителя с проблема. Не на последно място сред мотивите за даряване е усещането на подкрепящия, че е направил нещо добро и че допринася обратно за общността, която му е помогнала да постигне успех или да се справи със свой проблем. Ангажираните с набиране на средства не трябва да подценяват и начина, по който правят поканата си за дарение, защото изненадващият и приятен начин на отправяне на молбата също е сред важните мотиви, определящи позитивния отговор.

 

Основните мотиви за отказ, очертани от изследването, са в голяма степен обратни на мотивите за подкрепа. Водещи по важност сред тях са агресивността или манипулативният подход при отправянето на молбата и липсата на доверие или непознаването на организацията. Негативният личен опит с подобна кауза, незаинтересоваността по темата или неблагоприятен момент за отправяне на молбата са следващи основания за отказ. Мотив, с който целият НПО сектор се сблъсква от години, е липсата на доверие в благотворителните организации като цяло и предпочитанието да се помага директно на нуждаещите се. Представата за нищожността на приноса съотнесена към мащаба на проблема е друг фактор, който възспира хората да подкрепят дадена кауза.

 

На база на мотивите и тяхната важност, изследването извежда основи изводи и практически препоръки към организациите, конкуриращи се за вниманието и подкрепата на индивидуалния дарител.

 

В крайна сметка, за да получите дарение, трябва да поискате, а дали резултатът ще бъде отказ или подкрепа зависи до голяма степен от това дали познавате мотивите на потенциалните си дарители и доколко съобразявате с тях представянето на каузата си и начина си на комуникация.


Целия материал можете да изтеглите тук.

 

Изследването е подготвено в рамките на мрежата ViabilityNet, подкрепена от Фондация Чарлс Стюарт Мот и е подкерпено по проект "Ефективни подходи към устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП.

 

 

[1] БЦНП, Фондация Вия (Чехия) и PDCS (Словакия) са част от мрежата ViabilityNet, която има за цел да подкрепи развитието на гражданското общество.

назад