Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България?

Чужденците, които имат желание да извършват дейност с нестопанска цел в България имат различни правни възможности за това. Те могат да бъдат учредители на ЮЛНЦ, да бъдат избрани като членове на органите на ЮЛНЦ, да бъдат назначени като изпълнителни директори или управители в ЮЛНЦ или да бъдат управители на клон на чуждестранно ЮЛНЦ. Всички тези възможности произтичат от липсата на ограничение в ЗЮЛНЦ по отношение на гражданството на лицата, които могат да са учредители, членове на органи или служители на ЮЛНЦ.
Освен това в отделна наредба Министерство на правосъдието е уредило условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България. Тази наредба регулира условията за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България. 

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос