Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Какви видове ЮЛНЦ предвижда ЗЮЛНЦ?

Законът предвижда, че ЮЛНЦ са два вида – сдружения и фондации, според тяхното устройство като юридически лица.
Сдружението е обединение на физически и/или юридически лица за постигане на нестопанска цел. Фондацията е организация, на която е предоставено имущество за постигане на нестопанска цел.
ЗЮЛНЦ предвижда и два статута за ЮЛНЦ, които се определят според целите и резултатите от основната дейност на организациите. Така всяко сдружение или фондация може да бъде определено за извършване на дейност в обществена или в частна полза. Това не са отделни видове ЮЛНЦ, а представляват законови статути, предоставени на организациите. Различният статут на организацията, определя и различния обем на нейните законови права и задължения.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос