Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Кога възниква ЮЛНЦ и как се регистрира?

Според ЗЮЛНЦ юридическото лице с нестопанска цел възниква с вписването му в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Законът разделя възникването на ЮЛНЦ на два етапа – учредяване и регистрация.
Учредяването е процесът, при който определен брой български или чуждестранни лица (юридически или дееспособни физически лица) изразяват воля за създаването на ЮЛНЦ, като определят неговите цели, дейности, органи и всички основни обстоятелства, които следва да бъдат заявени за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията във втория етап по регистрация. За да бъде вписано ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, лицата, определени да представляват организацията, следва да подадат заявление за първоначално вписване по образец, придружено от определен набор документи. Част от тези документи са посочени в ЗЮЛНЦ като подлежащи на обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ, а друга част служат като доказателство, че дадено обстоятелство, което законът предвижда да се вписва в Регистъра, съществува.
 

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос