Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Последващи регистрации

Освен задължителната регистрация в Агенция по вписванията, в общия случай за ЮЛНЦ няма други задължителни регистрации, които да се извършат веднага след възникването на ЮЛНЦ. Необходимост от допълнителни регистрации или от придобиване на лицензии може да възникне за ЮЛНЦ, ако то извършва специфични дейности (като предоставяне на социални услуги, например).
От друга страна, важно е да се отбележи, че ЮЛНЦ са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. В този смисъл за тях може да възникне задължение за изготвяне на вътрешни правила и обявяването им в ДАНС. 
 

Повече информация по темата:
Статия на Български център за нестопанско право
Информационен портал за НПО в България

 

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос