Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Международни актове

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Научи повече
Обн. ДВ. бр.56 от 10 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.19 от 24 Февруари 1995г.
Научи повече
Обн. ДВ. бр.88 от 15 Октомври 1993г.
Научи повече
Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г.
Научи повече