Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Международна конференция - акценти

Може ли правосъдието да е съобразено с интересите на детето?

Международна конференция, София, 30/06/2021 - 02/07/2021

 

АКЦЕНТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

„…като питате каква е работата ни, ще ви отговоря така: някой трябва просто да ги обича тези деца…“ (Бивш инспектор детска педагогическа стая)

● Може ли да осигурим в Европа такъв подход в съдебните процедури, засягащи децата, който да бъде едновременно включващ, щадящ и с тяхно участие?

● Какви са преградите и предразсъдъците, които ни пречат да постигнем напредък?

● Дали това поле за действие предизвиква оптимизъм или песимизъм?

 

За конференцията се регистрираха над 160 участници от цял свят, а в сесиите имаше представители на ООН, Европейската комисия, Агенцията за фундаментални права на ЕС, неправителствени организации, адвокати, журналисти и изследователи от университети. На събитието в София гости бяха Омбудсманът на Република България Диана Ковачева и зам.-министърът на правосъдието Мария Павлова. Участниците направиха анализ на системата от правни актове и политически документи, свързани с щадящото правосъдие за деца, на европейско и международно ниво. Дискутираха забавянето на България да транспонира Директива (EU) 2016/800 и Директива (EU) 2012/29, които уреждат минимални стандарти за правата на децата извършители или жертви на престъпления в рамките на наказателния процес. Особено внимание обърнаха на същността и целите на „индивидуалната оценка“ (въпреки че в Директивите се използва един и същ термин – „individual assessment,“ на български той е преведен като „индивидуална оценка“, но в НПК е „личностна характеристика“) съгласно двете европейски Директиви. Подчертаха, че индивидуалната оценка може да се използва за прецизиране на наказанието, но основната й цел е да се осигури задоволяване на индивидуалните образователни и други нужди на детето, гарантирани чрез признатите права на децата.

По време на Конференцията бяха изведени и редица други проблеми, свързани с щадящото правосъдие за деца, наблюдавани в България и други европейски страни:

● Децата не познават правата си, особено когато са обвинени или заподозрени;

● Професионалистите не знаят как да взаимодействат с деца. Липсва подходящо обучение;

● Съдебните и досъдебни производства не са адаптирани към потребностите и възрастта на децата;

● Многократното изслушване на детето е все още широко разпространена практика;

● Професионалистите и отделните служби не комуникират помежду си. Липсва и обратна връзка от социалните услуги към съда, което е особено проблематично, ако има следващо дело с участието на същото дете, но при друг съдия;

● Особено уязвими са децата, които имат допълнителни затруднения – увреждане, децата, които са в системата за закрила, децата бежанци и пр.

Освен законодателството относно щадящото правосъдие за деца и предизвикателствата пред прилагането му, се обсъди и нуждата от промяна в обществената парадигма по отношение на децата. Изводът е, че липсата на зрялост при децата не е причина да се отнасяме с по-малко уважение към тях, а отстояването на най-добрия интерес на детето е полезно за цялото общество. Представени бяха добри практики по изготвяне на индивидуална оценка в Италия, създаване на „сини стаи“ в България и Румъния, работа с деца жертви на престъпления в рамките на социални услуги и други.

Третият ден на Конференцията премина в необичаен формат, при който младежи представиха за обсъждане реални казуси на деца извършители или жертви на престъпления и задаваха въпросите си към експертите. Конференцията се проведе на български и английски език, с жестомимичен превод на двата езика.

Сборник с материалите от конференцията е достъпен тук.

Линкове към видеозаписите от трите дни на конференцията ще са достъпни до няколко дни тук.

Информация за проект "Правосъдие, съобразено с интересите на детето: Проект за разработване на концепция за социални съдебни практики" (878552 – CFJ-DCSCP) е достъпна тук.

Тази конференция е съфинансирана от Програмата за права, равенство и гражданство 2014-2020 на ЕС.