Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

180 граждански организации казаха НЕ на закона за чуждестранните агени

19 Декември 2022

На 27.10. 2022 група народни представители от ПП „Възраждане“ внесе в Народното събрание законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти. Законопроект, който de facto, създава черен списък на организации, които получават парични средства или други материални помощи от чуждестранни източници обявявайки ги за „чуждестранни агенти“.

Ако законопроектът бъде приет:

  • Ще бъде нарушена Българката Конституция и конституционно гарантираните граждански и политически права на българските граждани и по-конкретно свободата на изразяване и правото на сдружаване. Проектът също така противоречи на Европейската конвенция за правата на човека и по-конкретно на чл. 10, 11 и 14, както и на Общите насоки за свободата на сдружаване на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Венецианската комисия и на други международни актове за защита правата на човека, по които България е страна.  Същевременно с проекта се предлагат и мерки в нарушение на правото на ЕС и по-конкретно свободата на движение на капитали и гарантираните с Хартата на основните права на ЕС права на защита на личните данни, на сдружаване и на личен и семеен живот. 
  • Стигматизиране и очерняне на гражданските организации и хора като „чуждестранни агенти“.
  • Въвеждане на ново дискриминационно основание за всеки български гражданин само на база, че е получил финансиране от чужбина.
  • Ще даде възможност на властта да контролира хората без ясно основание, свързано с извършване на престъпление или нарушение, а само защото са получили финансиране от чужбина.

Затова сме притеснени, че в България се увеличава политическо-партийната агитация, основана на искания за ограничаване на правата на гражданите и даване изключителна власт на държавата да наблюдава, да ограничава права и санкционира всеки – независимо дали физическо или юридическо лице, който иска да бъде граждански активен, да има мнение, да желае да организира мирни събрания или протести и пр.

Основна роля на гражданските организации е да бъдем и конструктивен коректив в процеса на вземане на решения. Затова участваме в обществения дебат, изразявайки гласа на различните членове на обществото, често на най-уязвимите, в името на това държавата да чува различните мнения и да взема информирани решения, които ще направят България едно по-добро място за всички.

180 граждански организации вярват, че трябва да противодействаме на всяка заплаха към свободата на сдружаване и ограничаване възможностите на гражданските организации да бъдат активни, затова застанаха зад Становището на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти.

назад