Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Включете се в анкетата за създаване на Законопроект за насърчаване на доброволчеството

25 Септември 2023

Снимка: Денислав Стойчев, за конкурса Граждански будилник 2023 г.
Фотография: Доброволци почистват района на заслон "Орловец" ("БАК") в Рила в акция "Изчисти планини" на Екологично сдружение "За Земята". Автор: Денислав Стойчев, отличен в конкурса „Граждански Будилник“ 2023 на БЦНП

Доброволците са на първа линия при бедствия и извънредни ситуации, подпомагат развитието на общности, на културата, на екологията и на почти всяка сфера на обществения ни живот. 

Доброволците са носители на положителна социална промяна като същевременно развиват себе си, придобиват нови умения и създават приятелства. Въпреки всичко това в България все още липсва Закон за насърчаване на доброволчеството, който да даде необходимата правна гаранция за:

  • Водене на адекватна държавна политика за насърчаване на доброволчеството;
  • Осигуряване на безопасността на доброволците;
  • Ясно уреждане на основните права и задължения както на организациите, приемащи доброволци, така и на самите доброволци.

Липсата на Закон за доброволчеството води до редица въпроси в практиката като:

  • Трябва ли да сключваме договор при доброволчество?
  • Необходима ли е застраховка на доброволеца и за чия сметка ще е тя? 
  • Как да докажем, че сме доброволствали и ще оцени ли някой въобще отделеното от нас време за доброволстване, както и много други.

За създаване на ефективен закон, отговарящ на нуждите на доброволците и организациите, които организират доброволческа дейност, е нужно широко обществено обсъждане и отчитане на мненията на представители на всички заинтересовани страни. Желаещите да допринесат за този процес, независимо дали имат опит с доброволчеството или не, могат да се включат в онлайн допитване, чиято цел е да се установи какво трябва да включва този закон, за да може наистина да бъде насърчителен.

Анкетата се провежда от граждански организации, членове на работната група към Миинистерство на младежта и спорта за създаване на Законопроект за доброволчеството - Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Национален младежки форум, TimeHeroes и Български червен кръст. Резултатите от анкетата ще бъдат представени пред останалите членове на работната група и ще допринесат при последващо обсъждане на конкретни текстове на Законопроекта. 

назад