cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Дълго чаканата възможност за онлайн провеждане на общо събрание – предложени са законови промени в ЗЮЛНЦ

29 Април 2021

На 28 април 2021 г. в Народно събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). С него се предлага в чл. 27 ЗЮЛНЦ да се създаде нова ал. 2, съгласно която при обявена извънредна епидемична обстановка за присъстващи на общо събрание на сдружение да се считат и лица, взели участие от разстояние в електронна среда, гарантираща установяването на самоличността им и възможността им да вземат участие при вземане на решения и обсъждания.  Присъствието и гласуването на тези членове се предвижда да бъде потвърждавано в протокола и присъствения списък от председателстващия заседанието и протоколиращия.

Ако това предложение бъде прието, то ще позволи не само сдруженията да провеждат общо събрание онлайн в случай на обявена извънредна епидемична обстановка, но и на фондациите да провеждат събрания на върховните си органи (съгласно чл. 35, ал. 1 ЗЮЛНЦ) както и на читалищата да провеждат общи събрания (съгласно чл. 30 от Закона за народните читалища) по същия ред.

Във връзка с наложените през 2020 г. и 2021 г. ограничителни мерки бързо беше уредена възможността за провеждане на онлайн (дистанционни) заседания на органите на централната и местната власт и на търговските субекти. Единствено работата на върховните органи на юридическите лица с нестопанска цел се оказа блокирана. Така, за вече повече от година е почти невъзможно за фондации, сдружения и читалища да избират или сменят членове на управителните си органи, да приемат отчети, които са длъжни да обявяват публично, и да вземат други важни решения за съществуването си.

В момента Законопроектът е разпределен за обсъждане в Комисията по правни въпроси на Парламента. Можете да изразите подкрепа за предложените промени или да дадете мнение как да бъдат подобрени, като пишете до Комисията по правни въпроси през общия имейл на парламента – infocenter@parliament.bg.

Български център за нестопанско право поддържаме позицията си, че онлайн заседания на върховни органи на юридическите лица с нестопанска цел трябва да са законово допустими при всички положения, а не само в случай на обявена извънредна епидемична обстановка.

назад