Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ЕДНОМЕСЕЧЕН КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

11 Декември 2007

Българският център за развитие и обучение (организация-приемник от мрежата на USAID) предлага едномесечен курс за подготовка на учители по английски език. Курсът се казва "Qualification in Language Teaching" и е лицензиран продукт на School for International Training в Съединените щати. За следващите курсове има финансиране за максимум 20 пълни стипендии за ромски кандидати, които покриват изискванията. Има стипендии и за други български граждани.

 

Пълната информация и формулярите за кандидатстване са качени на www.bcdt.bg. За допълнителни въпроси се обръщайте към Мат Браун или Кремена Начева на телефон  02/ 987 20 40, или по е-пощата: mbrown@bcdt.bg или knatcheva@bcdt.bg.

 

За да имат право на участие, кандидатите трябва да са завършили най-малко средно образование и да имат английски на ниво Б1 (напреднали) по европейската система (CERF). За да получат стипендия, ромските кандидати трябва да ни покажат, че има формална или неформална структура, в която ще преподават английски на възрастни след курса. Очакваме и насърчаваме широка гама от творчески партньорства за тази цел. Другите стипендии ще отпуснат за хора, позиционирани да преподават по начини, които подкрепят развитието на общността им.

 

Първият курс започва на 6 март 2008. Формалният срок за кандидатстване е 10 януари 2008, но още отсега се приемат формулярите, които ще бъдат разглеждани по реда на пристигането им.

 

назад