cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Eто кои са експертите и лекторите от СЕСИЯ 2, които ще видите на 27 ноември!

25 Ноември 2020

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК И СЕГА за събитието на 27.11.2020 г. от 10:00 часа.

Днес ще ви запознаем с втората група експерти, които този петък (27.11.2020 г.) ще заемат ролята на лектори в Сесия 2 „Политики за финансова устойчивост и растеж на социалните предприятия в България“ от онлайн дискусията ”Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социални предприятия“.

Събитието е безплатно и създадено да подкрепи и даде яснота на гражданските организации, които управляват социални предприятия, в справянето с финансовите въпроси и намирането на нови идеи и възможности за  работа по време на криза.

А ето кои са доказаните специалисти с невероятен международен опит в своята сфера на работа, с които ще поговорим на 27 ноември.

Иван Нейков, Балкански институт за труда и социалната политика, модератор на работна сесия 2 „Политики за финансова устойчивост и растеж на социалните предприятия в България“

Иван Нейков е Председател на Управителния съвет на Балкански институт за труда и социалната политика. Има над 30 години опит в сферата на социалните политики, трудовото законодателство и индустриалните отношения.  Експертизата му включва изготвянето на анализи, експертни оценки и стратегии. 

 

Benjamin Mulliart, Advocate for Non-Profit Enterprises Network, който ще ни поговори за неравното третиране на социалните предприятия при достъпа до ресурси и пазари.    

Завършил Института за Европейски Проучвания и Колеж на Европа със специалност Европейски политики. Бенджамин Мълиарт имат над три годишен опит в сферата на европейските политики с фокус върху проблематиката на социалната икономика (здравеопазване, устойчиво финансиране и концепцията за социална Европа) и въпроси от значение за европейското право като търговия, интелектуално право и предприемачество.

 

Georgia Efremova от Главна дирекция по Икономически и Финансови въпроси към Европейската комисия, с която ще поговорим за развитието на финансови инструменти и експертна подкрепа за социални предприятия чрез инвестиционните програми на ЕС в следващия програмен период.

Georgia Efremova е експерт по политиките за инвестиции за социално въздействие към Европейската комисия, Главна дирекция по икономически и финансови въпроси, където в момента тя координира работата на Дирекцията по разработване на политиката на ЕС и финансови инструменти в областта на социалните инвестиции, разработена съвместно с Групата на ЕИБ и други международни финансови институции и която допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Това надгражда предишния й опит в Програмата за развитие на ООН в сферата на териториалното развитие и социалното включване в Централна и Източна Европа. Преди това Georgia Efremova е работила в областта на политиката за градско развитие и намаляването на бедността, КСО и финансите. Нейната академична подготовка включва проучвания по икономика (UIC Чикаго), политически науки (CEU Будапеща) и докторски изследвания по социална антропология (UCL Лондон).

Наталия Ефремова, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП Развитие на човешките ресурси. С нея ще обсъдим планираните инструменти и програми в рамките на ОПРЧР за новия програмен период.

Наталия Ефремова е заместник директор на ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“ в МТСП.

От 2003 година работи в сферата на присъединяването на България към Европейския съюз, управление на проекти и програмата за Развитие на човешките ресурси. Работи последователно в системата на здравеопазването, както и на труда и социалната политика. Основни интереси – инвестиции в знания и умения на хората, управление на иновативни подходи за развитие на сектора на социалното приобщаване.  По образование е магистър по Право и Финанси.

Кремена Григорова, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, която ще разкаже за инструментите и програмите за устойчивост и растеж на социалните предприятия

Кремена Григорова е експерт „Оперативни програми“ във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД от юни 2016г. Преди това е работила в Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОПРЧР, има 15 годишен опит в областта на финансово управление, мониторинг и контрол на международни програми и проекти предимно свързани със заетост и социална политика. Завършила е Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и  мениджмънт“.

 

Петър Начев, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика. Той ще обърне внимание на плановете на Министерство на труда и социалната политика за развитие на социалното предприемачество в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Петър Начев е директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика.

Притежава предприемачески опит в частния сектор като управител на фармацевтична компания. В публичния сектор работи последователно в структури на Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Народното събрание на Република България.

Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия в София. Висше юридическо образование придобива в Университет Монпелие 1 (Франция), магистърска специалност – Банково и финансово право. Специализира на два пъти в Националната школа по администрация в Париж. Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – тема „Теорията на парите и видове регулации“.

Все още можете да се регистритате за дискусията тук!

 

 

 

 

 

назад