Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Европа на един клик разстояние

24 Април 2024

 

Ако неведнъж сте се губили в морето от институционални сайтове и информация за работата на Европейския съюз, но не сте изгубили любопитството си да научите …

 • Как работят Европейският парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК)
 • Как да следите движението на законодателния влак и кога да се включите в процесите на вземане на решения от ЕП
 • Кога и как граждански организации и активисти в подкрепа на своите каузи могат да призоват ЕК да предложи ново законодателство на ЕС
 • Защо европейските избори са важни за развитието на България
 • Изобщо – какво прави Европа за нас, българите

Тук по-долу ще намерите всички най-важни линкове към европейските източници (на български език), които дават отговори на тези и още въпроси, вълнуващи гражданското общество в България.

Списъка с полезни ресурси събрахме, вдъхновени от обратната връзка на участниците в обучението „Работа с институциите на ЕС - роля и правомощия“. Едно дългоочаквано обучение, което проведохме на 11 и 12 април 2024 г. в Дома на Европа в София с участието на 24 активисти от 16 граждански организации и 2 неформални обединения. Всички те – активни защитници на правата на човека, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности в най-различни краища на България (Хасково, Враца, Шумен, Варна, Бургас, Банско, с.Бъзън, общ. Русе, София). Благодарим за професионализма и подкрепата, която оказаха нашите специални гост-лектори в обобщаването на информацията:

Бойко Благоев, Заместник-ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и Ръководител на отдел „Комуникации“ на Представителството

Таня Чунтова, отдел “Връзки с обществеността” към ЕП, Генерална дирекция за комуникация, Бюро за връзка в България

Мартин Бъбаров, доктор по право и главен асистент по „Право на Европейския съюз“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Любов Панайотова, Фондация „Европейски институт“

Владимир Нгуйен и Мила Попдимитрова, Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“

 

СПИСЪК С ЛИНКОВЕ КЪМ ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ НА ЕС:

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Основен сайт на Европейския парламент:

https://www.europarl.europa.eu/portal/bg

Европейският парламент е пряко избраният орган на ЕС. Освен актуална информация относно работата на Европейския парламент, в сайта може да гледате на живо пленарните заседания и да следите дейността на членовете на ЕП в социалните медии.

 

Правомощия на Европейския парламент:

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/powers-and-procedures

Заедно с представителите на правителствата на държавите членки в Съвета на Европа Парламентът е отговорен за приемането на законодателните актове на ЕС, както и на годишния бюджет на ЕС. В рамките на обикновената законодателна процедура двете институции действат като равноправни.

 

Обикновена законодателна процедура* на Европейския парламент:

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_bg.html

В страницата на Парламента тази процедура е представена схематично чрез инфографика*.

*Важно: Обърнете внимание на действията, които граждани и организации могат да предприемат на всеки етап от процедурата, които са изброени в очертания в червено символ:

 

 

Ето и накратко как изглежда процедурата по начина, по който ни я представи главен асистент д-р Мартин Бъбаров:

 

Комисии на Европейския парламент:

https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/home

Членовете на ЕП участват в работата на 27 комисии, с цел да се подготви работата за пленарните сесии на Парламента. Сферата на всяка от комисиите може да намерите чрез търсачката „Избиране на Комисия“.

 

Членове на Европейския парламент:

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/home

Европейският парламент се състои от 705 членове, избрани в 27-те държави – членки на разширения Европейски съюз. Членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок от 5 години. На изборите през май 2019 г. бяха избрани 17 членове на ЕП, представляващи България, като деветият мандат на Европейския парламент започна на 2 юли 2019 г.

 

 

Български евродепутати

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search/advanced?name=&countryCode=BG  

От страницата може да намерите контактите на всички български евродепутати с информация в коя парламентарна група членуват и в коя парламентарна комисия участват.

При избора на конкретен депутат, под името му се появява иконка с пощенския плик, при маркирането на който се изписва неговия имейл адрес. От дясната колона може да се види и списъкът с имената на сътрудниците. Най-долу на страницата са посочени и телефоните им в Брюксел.

 

Контакти на български евродепутати

https://sofia.europarl.europa.eu/bg/meps  

На сайта на българското Бюро за връзка с ЕП също е публикуван в улеснен вариант списък с имейл адреса, сайта и профила в социалните мрежи на всеки български евродепутат.

 

Календар на работата на Европейския парламент през 2024 г.:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/279634/calendar-2024.pdf 

Календарът представя датите на парламентарните сесии, заседанията на парламентарните комисии, работата на парламентарните групи, външните парламентарни дейности, европейските избори, съответно – свободните периоди, за които европейските депутати могат да бъдат канени за участия.

 

Законодателен влак

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/

Тук може да следите движението на законодателния процес на ЕС по приоритетите на всеки Европейски парламент чрез графика, пакета документи, публикувани, блокирани и приети законодателни актове.

 

 

Законодателна обсерватория

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

База данни на ЕП за наблюдение на процеса на вземане на решения в ЕС.

 

Петиции до Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/petitions/bg/artcl/Welcome+to+the+Petitions+Web+Portal/det/20220906CDT10122

Правото на петиции до ЕП е едно от основните права на всички европейски граждани и на всички лица, пребиваващи на територията на Съюза. Всеки български гражданин или организация може да изпрати петиция до ЕП, с която да сигнализира за неправилно прилагане на европейското законодателство. Петициите се разглеждат и по тях се произнася комисията по петиции PETI.

 

КАМПАНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2024

 

Период на изборите6 – 9 юни 2024

Мото на кампанията„Използвай гласа си“

Хаштагове#ИзползвайГласаСи, #евроизбори2024, #ЕС2024

 

Платформа на кампанията за европейските избори „Заедно за ЕС“

https://zaednoza.eu/bg/

Ще намерите и креативни послания защо е важно да гласуваме и как можем да вдъхновим другите около нас да гласуват за европейските избори. Включително и да се регистрирате за получаване на напомняне за датата на изборите в Бългрия.

 

Комуникационни материали за кампанията в платформата "Заедно за ЕС"

https://zaednoza.eu/bg/download-centre

Колекцията ресурси е безплатна за изтегляне. Визуалните материали – плакати за печат, за постове в социални мрежи, за брандиране на събития – ще помогнат да засилите посланието си. С всеки изтеглен материал може да насърчите участието на гласоподавателите в европейските избори през 2024 г.

 

 

Сайт за европейските избори

www.evropeiski-izbori.eu

Може да изберете държавата, в която ще гласувате, и предпочитания от Вас език, за да научите как можете да участвате в гласуването. Гражданите на ЕС могат да гласуват в държавата си на произход, в държава извън ЕС или в държавата от ЕС, в която живеят. В някои държави може да се изисква регистрация за гласуване.

В сайта ще откриете любопитни данни за изборните резултати, местата по политически групи и държави, дори и съотношението между жените и мъжете сред членовете на новия ЕП.

 

Медиен пакет на Европейския парламент за изборите

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit

Пакетът съдържа медийни материали, които представят състава и правомощията, политическите приоритети, приключилата и текущата работа на Европейския парламент, справочна информация, графики, данни от проучвания на общественото мнение, както и полезни контакти.

 

Онлайн изложба за европейските избори

https://www.europeana.eu/en/exhibitions/shaping-europe/the-path-to-european-elections-1951-1979

Фото изложбата „Формиране на Европа: Пътят към европейските избори (1951-1979 г.) - Началото на европейската демокрация“ разказва как се развива идеята за избор на членове на ЕП още от създаването на първите европейски институции.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ И

ДРУГИ ВАЖНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО НИ КАСАЯТ

 

Основен сайт на Европейската комисия

https://commission.europa.eu/index_bg

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС, който действа като колегиален орган и работи за постигане на общия интерес на ЕС. Комисията има право да инициира приемането на закони и политки, както и задължението да изпълнява политиките и бюджета на ЕС. Важна част от ролята на ЕК е да бъде пазител на договорите на ЕС, като работата ѝ има международно измерение.

 

Платформа за гражданска ангажираност

https://citizens.ec.europa.eu/index_bg

Платформата дава възможност за взаимодействие гражданите и техните организации с институциите на ЕС. Това е официалното пространство за участие в изготвянето на политиките на ЕС.

 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България

https://eumis2020.government.bg/bg/ 

Официална платформа за проследаване на средствата от ЕС 

 

Европейски омбудсман

https://www.ombudsman.europa.eu/bg/home 

Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който държи отговорни институциите и агенциите на ЕС и насърчава доброто управление. Омбудсманът помага на хора, фирми и организации, сблъскващи се с проблеми с администрацията на ЕС, като разследва жалби за лошо администриране от страна на европейските институции и органи, но също и като активно разглежда по-общи систематични проблеми.

 

 

Европейска прокуратура

https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura

Това е платформата, на която може да подадете сигнал за престъпление до Европейската прокуратура.

 

Регистър за прозрачност

https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_bg

Регистърът съдържа база данни за организациите, които се опитват да влияят на законодателния процес и изпълнението на политиките от страна на институциите на ЕС. Регистърът показва какви интереси се преследват, от кого и с какъв бюджет. По този начин се дава възможност за обществен контрол – гражданите и други заинтересовани групи могат да проследяват дейностите на лобистите.

 

Знаете ли, че …

Като граждански активисти може да призовете Европейската комисия да предложи ново законодателство на ЕС, което ще подпомогне вашата кауза.

Това може да направите чрез Европейска гражданска инициатива в 6 стъпки:

 1. Да създадете група на организаторите от 7 души, живеещи в 7 различни държави членки на ЕС
 2. Да създадете организаторски акаунт и да подадете искане за регистрация до ЕК, което отговаря на определени критерии.
 3. За 12 месеца да съберете, онлайн или на хартия, най-малко 1 милион подписа на граждани с право на глас за Европейски парламент от поне 7 различни държави членки на ЕС (за всяка държава се събира минимален брой подписи, като за България – минимумът е 11 985 подписа)
 4. За 3 месеца да предадете подписите до компетентните органи на държавите членки, в които са събирани, за проверка на тяхната валидност
 5. За 3 месеца да внесете подписите в ЕК с удостоверенията за тяхната валидност
 6. До 1 месец ще бъдете поканени за среща с представител на ЕК, а до 3 месеца ще може да представите Инициативата на публично изслушване в Европейския парламент. До 6 месеца ЕК ще посочи какви действия ще предприеме в отговор на вашата Инициатива.

А тук може да намерите още подробности, да обсъждате въпроси, да се свържете с други хора и да получите съвет как да създадете Европейската гражданска инициатива

 

 

КАК ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НИ ПОМАГА

 

Какво прави Европа за мен?

https://what-europe-does-for-me.europarl.europa.eu/bg/home

Интерактивна карта, която нагледно и с факти показва как Европейският съюз подкрепя развитието на България, как работи за подобряване на ежедневието на българите и как гради една по-добра Европа за всички нас.

 

 

Програми за младежи и преподаватели

https://youth.europarl.europa.eu/bg/home.html

Европейският парламент предлага атрактивни възможности за младите хора между 16 и 30 да се срещнат с други млади европейци, да пътуват и да трупат нови преживявания. А ако имат идея, която би могла да промени Европа, или просто искат да научат повече за начина, по който функционира европейската демокрация – е достатъчно да я заявят в Youth Hub. Същото важи и за техните преподаватели и организации.

 

Награди на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/prizes

Граждански организации могат да номинират себе си или подходящ проект за 2 от наградите: Награда за европейски гражданин и Европейска младежка награда „Карл Велики“

 

Посещения в Европейския парламент

https://visiting.europarl.europa.eu/bg

ЕП предлага дълъг списък от завладяващи и разнообразни посещения в градовете на европейските институции, сред които: Пленарната зала на ЕП, Европейският парламент в Страсбург, Парламентариумът в Брюксел, Дома на европейската история, Къщата на Жан Моне и др.

Важно: Посещенията са безплатни, но ЕП не покрива разходите за групови пътувания.

 

             

Цифрово пътуване до Европейския парламент

https://digital-journey.europarl.europa.eu/#/bg/

Ще видите сградата на Парламента на 360 градуса.  Виртуалната обиколка  научете повече за начина на функциониране на европейската демокрация чрез игри, 360-градусови видеоклипове и обяснения на всички 24 официални езика на Европейския съюз.

 

Виртуална ролева игра (симулация на работата на ЕП)

https://virtual-role-play-game.digital-journey.europarl.europa.eu/#/

Влизате в ролята на член на ЕП, като имате всички правомощия да преговаряте и гласувате по ключово законодателство в ЕС. Играта има образователна насоченост, с минимум 16-ма играчи, и е подходяща за деца и младежи.

 

Грантове        

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/grants

Член 189 на Финансовия регламент определя, че както поканите за представяне на предложения за проекти, така и одобрените проекти за безвъзмездно (грантово) финансиране, се обявяват публично. Грантовете се считат за „предоставени”, когато е налице първият правен ангажимент, тоест при подписването на първото споразумение.

 

 

Патронаж на Европейския парламент за събития

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/patronage  

Чрез патронажа Европейският парламент може да оказва морална, нематериална подкрепа за подбрани качествени прояви с нестопанска цел, които имат ясно европейско измерение. Подобен патронаж се предоставя на ограничен брой прояви всяка година.

 

Евробарометър на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/eurobarometer

Проучванията на Евробарометърa са официалният инструмент за проучване на общественото мнение, използван от Парламента, Комисията и други институции и агенции на ЕС за редовно наблюдение на състоянието на общественото мнение в Европа по въпроси, свързани с ЕС, както и на нагласите по теми от политически или социален характер. Евробарометър предоставя качествени и актуални данни за експертите по обществено мнение, изследователите, медиите и обществеността.

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/home  

Тук ще намерите документите, които допринасят за изготвянето на ново законодателство на ЕС, изследвания, любопитни инфографики и подкастове за изследване на европейските политики.

 

Зали в Дома на Европа в София

https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/za-nas/dom-na-evropa-i-informacionen-centr_bg

Домът на Европа в София е общ дом на Представителството на Европейската комисия и на Бюрото на Европейския парламент в България. Той може безплатно да бъде домакин на мероприятия на граждански организации (конференции, семинари, обучения и др.), посветени на европейските политики и приоритети, или свързани като цяло с Европейския съюз.

Вижте Правилата за ползване на залите на "Дом на Европа"

 

Обучение "Работа с институциите на ЕС - Роля и правомощия", 11-12 април 2024, Конферентна зала на "Дом на Европа"

 

Абонамент за новини от ЕП в България

https://epspfo.europarl.europa.eu/epspfo/bg  

През сайта може да се абонирате за информационния бюлетин, прессъобщения и медийни известия от ЕП.

Също така, може да се абонирате за нюзлетъра на българското Бюро за връзка с ЕП с писмо-молба до имейл: epsofia@europarl.europa.eu   

 

Как да следите какво се случва в ЕП:

Новини: https://www.europarl.europa.eu/news/bg

Приоритетни теми: https://www.europarl.europa.eu/topics/bg

Мултимедиен център (снимки и видео): https://multimedia.europarl.europa.eu/bg

 

***

Обучението „Работа с институциите на ЕС – роля и правомощия“ се реализира в рамките на проект “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), който е партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения  в тази публикация са единствено на автора(ите) и партньорите, изпълняващи проекта и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

 

назад