Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Граждански активизъм в града под тепетата

15 Ноември 2022

Нашият правен екип посети любимия град под тепетата, където проведохме втора от поредица срещи с местни граждански организации. Заедно с 27 души, ангажирани с работата на различни организации от област Пловдив, обсъдихме резултатите от анкетата за определяне на приоритетите за подкрепа на гражданския сектор в България като част от кампанията  СРГО не е поредната абревиатура. Разговаряхме и за ролята на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), как той може да се превърне в стабилна платформа за гражданско представителство и структурирано гражданско участие от най-високо ниво в изпълнителната власт, както и за възможностите за пловдивските организации да вземат активно участие в работата на Съвета. 

Колегите споделиха и конкретни мерки във връзка с трите основни приоритети за развитие на гражданския сектор според проведената анкета:

 1. По приоритет „развитие на гражданското участие“ се предложиха мерки в следните направления:
 • Образователни: застъпване на обучението относно Целите на ООН за устойчиво развитие в училищата чрез дебати, ораторство и метода „връстници обучават връстници“; механизъм за признаване на неформално образование предоставено от НПО; сътрудничество между НПО и МОН с цел обезпечаване на възможността НПО да развиват дейност в училищата.
 • Участие на младите хора: създаване на младежки консултативен орган; приемане на закон за доброволчеството;
 • Развитие на възможностите за участие – прилагане на стандарти осигуряващи достъпност до провеждани обществени консултации (например обсъждания да се провеждат в подходящо време); развитие на международното застъпничество на български НПО пред ООН, ЕС и др.  
 1. По приоритет „осигуряване на устойчиво финансиране за гражданските организации конкретните мерки в направленията:
 • Държавно финансиране - Създаване на фонд на централно ниво за дофинансиране/съфинансиране на проекти на НПО чрез инструменти за безвъзмездна финансова помощ и финансов лизинг; развитие на данъчните облекчения за фирми, които финансират инициативи на НПО;
 • Общинско финансиране: Създаване на фондове на общинско за финансиране на проекти на НПО, както и за подкрепа чрез безлихвени/нисколихвени заеми при нужда от съфинансиране на проекти на НПО по различни програми; създаване на възможности за косвена финансова подкрепа чрез покриване (преференциални условия)  на разходи за комунални услуги и предоставяне на общинска собственост за развитие на дейности на НПО; 
 • Европейско финансиране – подкрепа (административна и юридическа) за кандидатстване по проекти с европейско финансиране; въвличане на НПО още на етап разработване на оперативните програми с европейско финансиране;
 1. По приоритет борба с дезинформацията и очернящи кампании срещу НПО се предложиха следните мерки в следните три направления:
 • Популяризиране на работата на гражданските организации – осигуряване на финансиране за медийно отразяване; осигуряване на възможности НПО да представят дейностите си в училища и университети.
 • Добри практики – създаване и популяризиране на насоки за изпълнение на добри практики за осигуряване прозрачност на финансирането и работата на НПО; насърчаване на прозрачната работа на НПО чрез доброволно сертифициране или годишна награда във връзка спазване на добрите практики;
 • Изграждане на общност – организиране на срещи на местно и централно ниво на НПО; подобряване на комуникацията между НПО и местната и областна власт;

Благодарим на домакините ни в град Пловдив - Асоциация Голям брат, голяма сестра - за организацията на срещата, както и на всички, взели участие в нея. Резултатите от срещата и предложените мерки ще бъдат представени на членовете на СРГО и пред представители на Министерски съвет.

Следващите срещи с местни граждански организации за обсъждане на приоритетите и мерките за развитие на гражданското общество ще бъдат проведени на:

 • 16.11.2022 в Русе - със съдействието на Сдружение „Еквилибриум“.

Повече по темата научете на www.ngo.vote

Срещите се организират в рамките на Кампанията за определяне на приоритети за подкрепа на граждански инициативи на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението - Български център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти - България, сдружение Еквилибриум. Благодарим и за партньорството на фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум.

назад