Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Граждански организации от цялата страна обсъдиха на среща в София общи проблеми и възможни решения

26 Юни 2024

На 19 юни 2024 г. в споделеното социално пространство ЩРАК в София се събраха 38 представители на 23 граждански организации, работещи на терен в цялата страна – от Русе до Хасково и от Варна до София. Срещата бе организирана от Българския център за нестопанско право по инициатива на Посолството на Кралство Нидерландия в България. Специални гости на срещата бяха Н.Пр. Симон ван дер Бург, посланик на Кралство Нидерландия, Н.Пр. Йес Брогард Нилсен, посланик на Дания,  и представители на дипломатическите мисии на Швейцария и Белгия.

При откриването на събитието Н.Пр. Симон ван дер Бург подчерта нуждата от солидарност и общи действия срещу заплахите пред демократичните ценности и гражданското пространство:

 Живеем в трудни, дори бурни времена. Европейските демокрации са изправени пред стрес тест. Това важи и за гражданското общество в много европейски страни.  Ние сме заедно в тази ситуация. Трябва да бъдем устойчиви и креативни. Да защитаваме нашите ценности и да изграждаме заедно бъдещето си.

Н.Пр. Симон ван дер Бург

Представените в срещата организации работят в сфери, засягащи върховенството на правото, борбата с корупцията, защитата на природата и правата на животните, противодействието на климатичните промени, защитата на правата на уязвими групи (права на малцинствата, на жените, на бежанците, на хората с увреждания…) и младежките политики и възможности за участие. Въпреки разнообразните си сфери на дейност, представителите на организациите се обединиха зад общи проблеми, засягащи споделени демократични ценности и защитата на гражданското общество.

Акценти бяха:

  • Проблемите в партньорството на местните власти с гражданските организации и свободата на местните медии;
  • Нужда от повече усилия за осигуряване на прозрачност, на защита на човешките права и на стандартите за добро управление;
  • Адекватни политики за реално включване на уязвимите групи, на младите хора и на природозащитата, като се залага на устойчиви модели.

Като общ проблем, особено за по-малките организации, остава достъпът до дългосрочно финансиране, включително и до публични средства за обществено полезни дейности и услуги.

Организациите изтъкнаха като приоритет и необходимостта от предприемане на действия по отношение на:

  • Общи кампании и засилена комуникация, чрез които да се привлекат повече хора към гражданските каузи;
  • Инвестиции в гражданското образование като важен инструмент за промяна на нагласите.

Предпоставки за развитието на гражданското общество са солидарността и сътрудничеството. Затова освен като пространство за дискусия, срещата предостави възможност на участниците да се запознаят с активисти извън обичайния им „балон“ и да поставят началото на бъдещи общи действия.


Срещата се организира в рамките на проект ”NGO Nexus”, финансиран от посолството на Кралство Нидерландия. Изразените мнения и позиции по време на срещата са на индивидуалните участници в нея и не отразяват непременно официални позиции или мнения на Кралство Нидерлнадия.

назад