Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Гражданските организации в Русе говорят

17 Ноември 2022

На 16.11.2022 в Русе проведохме третата от поредицата срещи с местни граждански организации. Заедно с 11 представители на различни организации от област Русе обсъдихме резултатите от анкетата за определяне на приоритетите за подкрепа на гражданския сектор в България като част от кампанията СРГО не е поредната абревиатура. Разговаряхме и за ролята на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), как той може да се превърне в стабилна платформа за гражданско представителство и структурирано гражданско участие от най-високо ниво в изпълнителната власт, както и за възможностите за русенските организации да вземат активно участие в работата на Съвета. 

Участниците в срещата споделиха и конкретни мерки във връзка с трите основни приоритети за развитие на гражданския сектор според проведената анкета:

1. По приоритет „Развитие на гражданското участие“ се предложиха мерки за:

  • Достъпност до участие – за организациите извън столицата и особено за тези, които са далеч от София, се оказва изключително трудно да пътуват до столичния град за участие в срещи на живо на консултативни съвети, обсъждания и други форми на структурирано участие на централно ниво като СРГО, Обществения съвет към парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество, защита на становища пред други комисии и др. С този мотив организациите в Русе предложиха да бъдат взети мерки за улесняване на възможностите за участие на НПО в национални срещи чрез изнесени заседания на съвети и комисии на регионално ниво, развитие на възможности за онлайн включване и др.
  • Развитие на капацитет - доколкото застъпничеството не е основна дейност за много организации и за тях съставянето дори на едно становище е допълнителна дейност и разход на ресурси, са необходими мерки за развитие на капацитета на организациите, за да могат да вземат активно участие по въпроси, които засягат основната им дейност и каузи. 

2. По приоритет „Осигуряване на устойчиво финансиране за гражданските организации“ конкретните мерки в направленията бяха:

  • Създаване на фондове от общините за финансиране на проекти на местни НПО, както и за подкрепа при нужда от съфинансиране на проекти на НПО по различни програми;
  • Мерки за подкрепа на новосъздавани НПО чрез насочване към тях на финансова подкрепа и създаване на споделени пространства за работа (или „start-up“ фонд за НПО и „coworking“ за НПО)

3. По приоритет „Борба с дезинформацията и очернящи кампании срещу НПО“ участниците предложиха:

  • Мерки за популяризиране на работата и каузите на НПО – според присъстващите най-добрата реакция против дезинформация и очернящи кампании е не оправдаване и директна конфронтация, а насищането на медийното пространство с позитивни разкази за работата и каузите, които защитават.  

Благодарим на домакините ни в Русе - Сдружение „Еквилибриум“ - за организацията на срещата, както и на всички, взели участие в нея. Резултатите от срещата и предложените мерки ще бъдат представени на членовете на СРГО и пред представители на Министерски съвет.

След успешно проведените 3 срещи с местни организации – в Смолян, Пловдив и Русе -  организации от други областни градове също изразиха желанието си да ни посрещнат в своя град. Затова се надяваме скоро да се запознаем лично и с активисти и представители на организации от други части от страната. Очаквайте скоро повече информация. 

Повече по темата научете на www.ngo.vote

Срещите се организират в рамките на Кампанията за определяне на приоритети за подкрепа на граждански инициативи на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението - Български център за нестопанско правo, Български фонд за женитеАсоциация на европейските журналисти - България, сдружение ЕквилибриумБлагодарим и за партньорството на фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖАBlueLink - Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум.

назад