Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

На интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани формуляр и насоки за кандидатстване за финансиране на...
Научи повече
В базата данни на НПО са включени над 4500 организации. Информацията за над 1000 от тях е актуализирана от самите...
Научи повече
Скъпи приятели и колеги, екипът на БЦНП подготви анкета, с която искаме да разберем вашето мнение за Централния регистър...
Научи повече
В рамките на инициатива на Форум „Гражданско участие”, експерти на БЦНП разработиха Правила за обществени консултации на...
Научи повече
По повод на зачестилите случаи на забавяне на регистрациите в Централен регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието...
Научи повече
ПМС 174/15.07.2008 г. за разпределяне на средствата по т. 23 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния...
Научи повече