Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

На 18 юни Платформа “Социални политики” (неформалното обединение на 13 неправителствени организации с дейност в социалната...
Научи повече
В Държавен вестник бр. 50 от 30 май 2008г. бе публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството...
Научи повече
С Постановление на Министерски съвет № 113 от 26.05.2008 г., обнародвано в. ДВ. бр.51 от 3 юни 2008 г. се прие нова...
Научи повече
На 28 май 2008 г. в НДК се проведе Национална конференция на българските неправителствени организации (НПО), организирана...
Научи повече
Според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане всички доставчици на социални услуги, включително и...
Научи повече
Напомняме Ви, че до 31 май всяка година, юридическите лица с нестопанска цел, определили се за осъществяване на дейност в...
Научи повече