Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) личните данни са информация за физическо лице, която разкрива неговата...
Научи повече
Българският център за нестопанско право и Фондация за реформа в местното самоуправление организираха съвместно три пилотни...
Научи повече
Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност са един от задължителните вътрешно организационни актове,...
Научи повече
Според чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЮЛНЦ определени за извършване на общественополезна дейност...
Научи повече
Към Министерство на финансите продължава да функционира постоянна експертна група по въпросите на данъчното облагане на...
Научи повече
На 20 Май 2003 г. в София в Хотел Рила, Българският център за нестопанско право съвместно с Института за изследване на...
Научи повече