Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Индикативна програма на обучителните програми и обученията през 2024 г.

17 Януари 2024

Все си казваме, че има какво още да предложим и да направим в посока подкрепа на НПО и хората, които работят в сектора. Още едно обучение, още една програма за капацитет, още една консултация, среща, кампания... още и още и още. Винаги сме мислили, че не трябва да спираме да търсим нови начини и формати за подкрепа. Затова в началото на всяка година сядаме с екипа и нахвърляме сигурните обучения за следващите 12 месеца. Защо? За да си запазите датите, разбира се. Ето какво сме ви подготвили през 2024 г.  

 

1. Пролетна и Есенна обучителни програми за НПО 

 

Всяка пролет и есен каним любознателните НПО хора и активни граждани да се включат в специализираните ни обучителни програми по актуални, важни и интересни теми за гражданския сектор. Пролетната обучителна програма (ПОП) и Есенната обучителна програма (ЕОП) включват по 9 урока, разделени в 3 основни модула: „Административно-счетоводно управление на НПО“, „Законови изисквания към НПО“, Комуникация за НПО. Всеки урок е с продължителност до 1.30 часа и допълнително време за консултация с лекторите. 

 

График: 

 

 • Началото на март 2024 – обявяване на сесиите в ПОП, отворени за записвания 

 • Март-април-май 2024 – достъп до обучителните сесии на ПОП 

 • Началото на октомври 2024 - обявяване на сесиите в ЕОП, отворени за записвания 

 • Октомври-ноември-декември 2024 - достъп до обучителните сесии на ЕОП 

 

 

 

Повечето юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 4, т. 28 от ЗМИП). Те трябва да спазват определени правила, с цел да се предотврати изпирането на пари или финансирането на тероризъм в резултат на злоупотреба с нестопанския сектор. В обучението се разглеждат теми като: актуални задължения на ЮЛНЦ по ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма | насоки за определяне и обявяване на действителни собственици на ЮЛНЦ | ЮЛНЦ като обект на комплексна проверка от други задължени лица по ЗМИП | резултати от Оценката на риска от финансиране на тероризъм в НПО сектора от 2023 г. 

 

Обучението е подходящо за служители на ЮЛНЦ, които следва да преминат задължително въвеждащо или периодично обучение по ЗМИП, както и за членове на ръководни органи на ЮЛНЦ, които са отговорни за актуализиране на оценката на риска и вътрешните правила на организацията. 

 

График: 

 

 • Февруари 2024 – обявяване на обучението по ЗМИП, отворено за записвания 

 • Март 2024провеждане на обучението по ЗМИП 

 

 

3. Предприемачество за НПО – LET'S GO 2024 

              

Интензивна 3-месечна поредица от обучения и индивидуални менторски срещи, която подкрепя активни екипи на НПО да развият своите бизнес идеи за стопанска дейност. В рамките на Програмата те натрупват знания и умения за стартиране и развитие на социално предприемачество, като получават менторска подкрепа и насоки за реализирането на своите бизнес идеи от експерти в сферите на бизнес планирането, маркетинга, рекламата и финансовите прогнози.  

 

Организациите, завършили Програмата, представят своите бизнес идеи пред жури в ежегодния конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“. Общият награден фонд под формата на инвестиции за бизнес планове се разпределя между финалистите с най-голям потенциал за развитие. 

 

График: 

 

 • 18 януари 18 февруари 2024 - кандидатстване за LET'S GO  

 • 14 март – 4 април 2024 - обучения (стопанска дейност, бизнес планиране, финансово планиране и ценообразуване, маркетинг, продажби)​ 

 • 22-26 април | 7-10 май 2024 - менторски срещи ​ 

 • 16 май 2024 - обучение комуникации и среща на общността / demo pitch  

 • 30-31 май 2024 Церемония по награждаване на финалистите в конкурса „Най-добър бизнес план на НПО 

 

 

 

 

Интензивен 3-дневен обучителен курс за развиване на знанията и уменията на хората в гражданския сектор, които отскоро работят в сферата на фондонабирането. Обучителната програма комбинира 5 основополагащи теми във фъндрейзинга: корпоративно дарителство, индивидуално дарителство, комуникации при набирането на средства, правна рамка на даренията, задържане и обгрижване на дарителите​. Лекторският екип е сформиран изцяло от български експерти в набирането на средства. 

 

График: 

 

 • 1 март – 1 април 2024 кандидатстване за Фъндрейзинг училище 

 • 24-25-26 април 2024 – провеждане на Фъндрейзинг училището в София 

 

 

 

5. Лятно училище за НПО | Мастър клас 2024 

 

Новото издание на Лятното училище за НПО се провежда като интензивен 6-дневен обучителен курс за надграждане на капацитета на гражданските лидери в сектора. Мастър класът включва специализирани занятия в областта на активизма и кампанирането за граждански каузи, финансовото планиране, управлението на човешки ресурси, работата с медии, както и други теми, важни за доброто управление и въздействието от работата на НПО. Обучението е подходящо за ръководители на граждански организации и експерти с опит в управлението на екипи.  

 

График: 

 

 • 1 април – 1 май 2024 – кандидатстване за Лятно училище | Мастър клас 

 • 2 – 7 юни 2024 – провеждане на Лятното училище | Мастър клас в база край българското Черноморие 

 

 

 

6. Граждански академии за НПО 2024  

 

Гражданската академия е интензивен 5-дневен обучителен курс, който развива базовите знания и умения на хората в сектора по основополагащи НПО теми: правни изискания, добро управление, финансова устойчивост, застъпничество и комуникация на каузите на НПО. За да бъдат по-знаещи, подготвени и успешни в работата за каузите на своите организации. Програмата съчетава теоретични лекции с практически задачи за прилагане на наученото заедно с интерактивни занимания и дискусии по най-актуалните за гражданското общество теми.  

 

През есента на 2024 г. ще се проведат 3 Граждански академии в 3 различни периода. 

 

График: 

 

 • Август – септември 2024 – кандидатстване за трите Граждански академии 

 • Октомври – ноември 2024 провеждане на трите Граждански академии в София 

 

 

 

7. Обучение за работа с институциите на ЕС - роля и правомощия  

 

Двудневно обучение за взаимодействие на българските граждански организации и активисти с европейските институции. Чрез обучителните сесии с участието на евро депутати се разясняват по интересен и достъпен начин механизмите за директна връзка с институциите на ЕС, за подаване на онлайн петиции, за участие в европейските избори, за въздействие върху проектите на регулации, които влияят на гражданското общество. За да могат хората на сектора да защитават и популяризират по-успешно своите каузи.  

 

График: 

 

 • 11 – 25 март 2024 – кандидатстване за обучението 

 • 11 – 12 април 2024 – провеждане на обучението в София  

 

 

 

8. Co-Creating Labs – Лаборатория за съвместни творчески кампании  

 

Креативна 2-дневна лабораторна среща между граждански организации и дейци на изкуството. В Co-Creating Labs НПО активистите заедно с професионалните творци и креативните ментори разработват чрез иновативни подходи, базирани на надеждата, идеи за въздействащи кампании за популяризиране на основните права на човека, за които организациите се борят. Лабораторията се модерира от Fine Acts – глобално креативно студио за социално въздействие.

 

График: Предстои да се изясни

 

Август септември - кандидатстване

Октомври - провеждане

 

 

 

 

9. АНТИ-SLAPP обучения  

 

През април ще проведем две двудневни обучения за противодействие на дела-шамари за активисти, граждански организации и журналисти, работещи в сферата на опазване на околната среда. Обученията ще се водят от опитни адвокати, правозащитници и съдии. Участниците ще повишат своите правни знания и умения по темата на делата-шамари, ще придобият умения за разпознаване, превенция и бърза сигнализация в случай на такова дело срещу тях. 

График: 

 

 • 12 – 13 април 2024 – обучение в София 

 • 19 – 29 април 2024 – обучение в Бургас 

 •  

 

За повече и актуална информация, не спирайте да ни следвате във Facebook, Instagram и LinkedIn. 

назад