Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Инициативата #ПраваПоВремеНаКриза

22 Април 2020

Опазването на нашите здраве и сигурност са в основата на предприетите мерки за борба с разпространението на COVID-19. Извънредната ситуация, в която се намираме, изисква бързи и адекватни решения, но и анализ върху пораждащите се правни предизвикателства - за институции, бизнес, граждани, уязвими групи. Мерките и действията по време на извънредното положение следва да са съразмерни на заплахата и ограничени във времето. Те трябва да са обосновани и пропорционални, когато поставят правата ни „под карантина“. В противен случай може да се породи криза след кризата – правна, демократична, засягаща дългосрочно върховенството на правото.

В същото време, ако бързо анализираме, споделяме опит и добри практики, търсим, разработваме и предлагаме ефективни подходи за разрешаване на извънредните казуси и предизвикателства, възможните негативни последици от въвежданите ограничения могат да се минимизират.

Това е целта на инициативата #ПраваПоВремеНаКриза - група юристи, които споделят своите възгледи дали, в каква степен, защо и какви са последиците от ограничаването на различните ни права, както и възможни ли са по-добри решения. Български център за нестопанско право винаги е насърчавал сдружаването като начин да обединяваме усилията си и по-успешно да постигаме общите си цели.

Това, което инициативата не цели:
Ø Безсмислени критики, които не са основани на доводи и аргументи;
Ø Политически тези, които нямат никакво отношение към кризата и предприетите мерки;
Ø Език на омразата, който разделя и всява страх.

Aко сме добросъвестни, разумни и полезни един на друг, ще успеем да живеем в правова държава и след извънредното положение.

Инициативата е отворена и насърчава всички юристи, които се натъкват на конкретни казуси и желаят да споделят своя анализ или информация с добавена стойност, да го направят.

Можете да се свържете с инициаторите на: rights.in.crisis@gmail.com

Материалите ще намерите на страницата на инициативата в medium.com/@rights.in.crisis. Ще ги споделяме и тук в реда на публикуването им.

 

Ограничаването на основните права и свободи в България през първия месец от извънредното положение по повод пандемията от COVID-19, въведено на 13.03.2020 г.

Автор: адв. Михаил Екимджиев

Статията проследява в хронологичен план мерките, предприети от държавата в първия месец от обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение, които най-съществено засягат основни права и свободи и дава предварителна оценка за тяхната законосъобразност и необходимост.

Видеоразговор с адв. Екимджиев по темата Какво се случва с нашите права по време на криза.


 
Проблемите с ромските групи под лупа и доколко са възможни по-добри решения за здравна подкрепа

Разговор с участието на адв. Мария Шаркова, специалист медицинско право, д-р Анелия Авджиева, социален антрополог, Пролет Велкова, журналист.

Д-р Авджиева препоръча на първо място ромските махали да се разглеждат като пространства, които са част от града или селото. Да се обърне внимание на факта, че в тях живеят много хора, но в същото време на места няма подходящо инфраструктурно осигуряване (течаща вода, канализация). Всичко това води до повишен риск от разпространението на вируса.
Според адв. Шаркова "при подобни мерки трябва да осигурим основните нужди на хората, които са изолирани — храна, адекватни условия на живот, трябва да се избягва непропорционалното засягане на права. Много хора работят без трудови договори (на черно) или се препитават като събират вторични суровини и нямат основание да напуснат затвореното пространство, т.е. нямат и доходи. В същото време, те не разполагат с дезинфектанти, просто защото не могат да си ги закупят“.


 

Права на чужденци и търсещи закрила по време на криза

С участието на адв. Валерия Иларева, специалист по бежанско и миграционно право

Според адв. Иларева българските граждани несъмнено са силно засегнати от мерките и действията по време на извънредното положение, а при чужденците се наблюдава още по-силно засягане на техните права или „утежнена“ уязвимост, докато извънредното положение изостря отдавна съществуващи проблеми: "Лица, търсещи закрила, не могат да получат отпуснато парично обезщетение за безработица поради невъзможност за откриване на банкова сметка."


 

Между престъпления и административни нарушения по време на криза

С участието на адв. Андрей Янкулов, с практика в областта на наказателното право и предходен десетгодишен опит като прокурор

"Не трябва да се фетишизира наказателната репресия за справяне с всички проблеми на държавата." Адв. Янкулов съветва гражданите да следят и спазват всички мерки, подчертавайки, че е важно законодателният орган да премисли своята политика по повсеместно криминализиране и да прецени „кое от нещата, които в момента съществуват като противоепидемични мерки или ще съществуват като такива, носят най-голяма степен на обществена опасност и тяхното нарушаване трябва да се преследва по наказателен ред; кои ще останат да се преследват по административно-наказателен ред и да се направи съответното разграничаване.“

 
 

Сред инициаторите на #ПраваПоВремеНаКриза са: съдия Нели Куцкова, адв. Михаил Екимджиев, съдия Калин Калпакчиев, адв. Мария Шаркова, съдия Владислава Цариградска, Надя Шабани, Екатерина Баксанова.


От #ПраваПоВремеНаКриза изказваме благодарност за проявения изключителен интерес към инициативата от страна на колеги юристи и граждани. Това свидетелства за нейните навременност и необходимост. В тази връзка бихме искали да направим няколко важни уточнения:

- #ПраваПоВремеНаКриза не дава правни консултации по конкретни казуси, дела или преписки.
- #ПраваПоВремеНаКриза не е правна кантора, следователно не търси и не приема клиенти, не разглежда индивидуални жалби, сигнали, проблеми.
- #ПраваПоВремеНаКриза не е организация, а доброволно начинание на група юристи, чиято цел е да споделят мнения и становища по предприетите мерки в рамките на извънредното положение и в тази връзка да се разработват научни или публицистични материали.

назад