Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Иновативен модел за хъбове за съвместно развиване на социални предприятия

11 Август 2022

От януари 2021 г. Български център за нестопанско право участва в разработването на иновативен модел на хъбове за съвместно развиване на социални предприятия, които работят с различни групи в неравностойно положение или за преодоляване на социални проблеми в различни области (заетост, култура, спорт и др.). Това се случва в рамките на проекта „SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises“ в международно партньорство с PRISM Impresa Sociale (Италия), Athens Lifelong Learning Institute (Гърция) и University of Lodz (Полша). Повече информация за останалите дейностите можете да намерите тук.

Моделът се базира на проучвания сред социални предприятия и тестване на терен в четирите държави: Италия, Гърция, Полша и България.

Запознай се с модела тук >>  A better future for social entrepreneurs: An innovative model to co-create hubs for social enterprises

 

 

Социалното предприемачество – предизвикателства, силни страни и препоръки за развитие

В първата част на модела е представен контекстът в четирите държави, както и рамката за социално предприемачество на европейско ниво. 

Сред интересните акценти е броят на социалните предприятия във всяка една от държавите и заетите лица в тях. Прави впечатление, че в Италия при население близо 56 милиона души има цели 94 030 социални предприятия, докато в България при население от 6.92 милиона души като социални предприятия се самоопределят 2249 (данни от НСИ), но в Регистъра за социални предприятия са вписани едва 34 такива. Също така, за България няма налични данни за заетите в социални предприятия лица, докато в Италия броят им е близо 846 хиляди души.

Развитието на средата за социално предприемачество би позволило и по-широко приложение на модели за съвместно развиване на хъбове, сътрудничество в мрежи и колаборации между самите социални предприятия.

Една от интересните теми, която се развива в модела, е посветена на привличането и задържането на висококвалифициран персонал с добри управленски умения и опит. Това предизвикателство е свързано с неизменно по-високите разходи за заплати на висококвалифицирани служители, като се има предвид, че социалните предприятия като цяло имат ограничени възможности за предлагане на конкурентни заплати в сравнение с други сектори на икономиката. На европейско ниво има малко данни и проучвания по темата, въпреки че човешкият ресурс – мениджъри, служители, доброволци - има ключова роля за успеха на социалното предприятие.

Във втората част на модела ще се запознаете с 12-те обучителни теми, разработени от партньорите като част от програмата за развиване на капацитета общността от социални предприятия в Хъбовете:

 • Изграждане на общност и адресиране на нуждите на общността
 • Предприемаческа ориентация
 • Работа в мрежа
 • Социално въздействие
 • Финансиране
 • Вътрешна и външна комуникации
 • Комуникация и взаимодействие с хора със специални потребности
 • Коучинг
 • Менторство
 • Управление на човешките ресурси
 • Междукултурен мениджмънт
 • Управление на услуги и физически пространства

Като приложения към модела са представени добри практики, ролеви модели и примери на социални предприятия с най-разнообразен профил от четирите европейски държави. Приложенията може да прочетете и споделите от сайта на проекта: www.se-hubs.eu

 

Материалът е подготвен в рамките на проект „SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises“ (621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.  

 

назад