Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Какво ново в Закона за домашното насилие? И как да интегрираме обществената енергия за промяна по темата?

29 Август 2023

През 2023 г. се приеха сериозни промени в Закона за защита от домашното насилие. В ход е създаване на картата на социалните услуги. Успоредно с това застъпничеството за по-добра регулация и мерки за превенция и защита от домашно насилие бяха съпроводени от очернящи анти-НПО кампании. Поради тези причини е важно да си представим по-добре какви ще са промените, които ще настъпят в резултат на законовите изменения, как да се организират добри кампании за промяна на нагласите и как да се намерят устойчиви механизми за подкрепа в общността на инициативите на НПО.

В тази връзка организираме два семинара за НПО. Първият е двудневен и ще се проведе на 2-3.10.2023 г. в град София, ул. „Христо Белчев“ 3 (ЩРАК).  

Теми:

 • Измененията в Закона за защита от домашното насилие – основни нововъведения
 • Закон за социалните услуги – развитие на услуги свързани със ЗЗДН  
 • Възможности за подкрепа на жертви от домашно насилие чрез реализиране правата на пострадалите от престъпления  
 • Какво се случва около нас: Датската организация CMA споделя опита си в кампанията „Ending violence begins with how we perceive violence“ 
 • Да говорим на един език: Дискусия по основни понятия свързани със законодателство 
 • Какво предвижда обсъжданият проект на Директива относно борбата с насилието над жени и домашно насилие
 • Изграждане на комуникационна кампания, основана на „подхода на надеждата“
 • Какво се случва около нас: Опитът на Румъния и Унгария с популистки „анти – джендър“ референдуми
 • Поддържане на основни застъпнически послания в медийни участия 

Сред лекторите ще бъдат Велина Тодорова – член на Комитета по правата на детето на ООН, преподавател по семейно и гражданско право в ПУ “Паисий Хилендарски”; Надя Шабани и Захари Янков от правния екип на Български център за нестопанско право; Яна Бюрер Тавание от Fine Acts. Амнести Унгария и FILIA (Румъния) ще споделят опита си с кампаниите във връзка с референдумите проведени в Унгария през 2022 г. и Румъния през 2018 г. 

Цели:

 • Да повишим знанията на участниците относно промените на ЗЗДН и какво следва от тези промени (въпроси свързани с обхвата на пострадалите, особености на някои видове ДН, конституирането на новия Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, съдебни процедури, проекти на НПО, финансирани по реда на ЗЗДН, и др.);
 • Да запознаем участниците с проекта на Директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие;
 • Да повишим знанието на участниците за връзката между ЗЗДН и Закона за социалните услуги, както и възможностите за прилагане на Директивата за пострадалите от престъпления с мерки за подкрепа на жертви на домашно насилие;
 • Формулиране на застъпнически перспективи.


Условия за участие:

Семинарът, който ще се проведе на 2 и 3 октомври 2023 г., е предназначен за представители на неправителствени организации (НПО), които: 

 • предоставят социални или други услуги свързани с прояви на домашно насилие и/или 
 • провеждат кампании за борба с домашното насилие и/или 
 • се застъпват за подобряване на законодателството и/или 
 • политиките за борба с домашното насилие.  

Една организация може да предложи за участие в семинара до трима свои представители. 
Кандидатите за двудневния семинар, който ще се проведе на 2 и 3 октомври 2023 г., трябва задължително да имат възможност да присъстват и в двата му дни. Те също така имат възможност да заявят и участие в Семинар 2, който ще се проведе на 13.10.2023 г. и е предназначен за организации, които имат отношение по темата борба с домашното насилие, но не е тяхна основна цел. Повече за него тук.
Моля, попълнете формуляра за кандидатстване в семинара на 2-3.10.2023 г.
 

Важно е да знаете, че:  

 • Участието и в двата семинара е безплатно и не се дължи такса за участие;
 • Регистрацията през предоставените формуляри не гарантира участие в семинара, тъй като местата са ограничени;
 • Уастието Ви в семинарите ще бъде допълнително и изрично потвърдено до една седмица след крайния срок за кандидатстване;
 • Обучението ще се проведе в София, като възможности за покриване на разходи за път и престой в столицата ще бъдат допълнително договаряни с кандидатите.

Краен срок за кандидатстване: 17.09.2023 

 

Материалът е подготвен от Български център за нестопанско право в рамките на проект „От застъпници за застъпници“, чиято цел е да подкрепи консолидирането на застъпническите усилия за подобряване на законодателството и практиките за защита от домашно насилие и от базираното на пол насилие. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Нидерландия в България.

назад