Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“

1 Декември 2017

Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“ е инициатива на БЦНП, посветена на  регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел, и включва поредица от разяснителни материали, обучения и събития, които да бъдат в полза на съществуващите граждански организации при пререгистрацията им в Агенцията по вписванията.

От днес Български център за нестопанско право /БЦНП/ стартира информационната кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“. Кампанията е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, касаещи регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ или по-известни като неправителствените организации /НПО/, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. Реформата се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ, народните читалища и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. граждански организации: сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища, клонове на местни и на чуждестранни ЮЛНЦ - ще трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел /Регистъра на ЮЛНЦ/, воден от Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички НПО е от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Какво ще включва кампанията?

•    Поредица от разяснителни онлайн материали, даващи отговори на най-важните въпроси, свързани с пререгистрацията :

- какво ще включва процедурата по пререгистрация – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, особени случаи на пререгистрация на народни читалища и клонове на местни ЮЛНЦ;
- какво ще се случи с регистрациите на ЮЛНЦ в окръжните съдилища, Регистър БУЛСТАТ и Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието – основни последици от регистърната реформа;
- ще се запазят ли наименованията на ЮЛНЦ след пререгистрацията им – особени случаи на дублиране на наименования на ЮЛНЦ;
- ще може ли пререгистрацията да се комбинира с вписване на нови промени на ЮЛНЦ – специални условия, допълнителни документи, държавни такси и др.;
- кои ще са основните промени и нови задължения за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, с които ще трябва да се съобразят след 01.01.2018 г.

•    Актуализирана публикация „Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“, представяща актуалния правен режим за учредяването, пререгистрацията и дейността на ЮЛНЦ към януари 2018 г. (в онлайн и в книжен вариант)
•    Кратки видео материали с практически съвети за попълване на заявления за пререгистрация;  
•    Информационни дни в Къщата на гражданските организации – безплатни консултации за ЮЛНЦ и съдействие от правния екип на БЦНП при попълване на заявления за пререгистрация на ЮЛНЦ;
•    Практически обучения за ЮЛНЦ на тема „Регистърната реформа на ЮЛНЦ и какво ще означава тя за нас на практика?“;
•    Дискусионни уебинари с обучителни елементи – практически съвети, свързани с процедурата по пререгистрация на ЮЛНЦ и попълването на заявления, с възможност за задаване на въпроси в реално време.

В края на декември 2017 г. ще обявим датите на предстоящите Информационни дни в Къщата на гражданските организации, практически обучения и дискусионни уебинари, които ще проведем през януари и февруари 2018 г.


Всички онлайн материали в рамките на кампанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на БЦНП www.bcnl.org и Информационния портал за НПО www.ngobg.info.


Въпросите ви, свързани с пререгистрацията на вашата организация, може да изпращате на info@bcnl.org или да ги зададете директно на правните ни консултанти на тел: /02/ 981 66 17 и на моб. тел.: 088 851 99 91.


Всичко най-важно по темата за предстоящата пререгистрация на ЮЛНЦ, събрано на едно място, може да прочете още сега на „Пререгистрация на НПО“. Следете ни!  

 

назад