cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

МОЖЕ ЛИ ПРАВОСЪДИЕТО ДА БЪДЕ ЩАДЯЩО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЦАТА?

9 Юли 2021

„Като питате каква е работата ни, ще ви отговоря така – някой трябва просто да ги обича тези деца.” [бивш инспектор детска педагогическа стая]

На 30 юни, 1 и 2 юли 2021 г. се проведе Международна конференция „МОЖЕ ЛИ ПРАВОСЪДИЕТО ДА БЪДЕ ЩАДЯЩО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЦАТА?“, която бе организирана от Българският център за нестопанско право, фондация Validity, PRISM Impresa Sociale s.r.l. (Италия) и Център за правни ресурси (Румъния,) в партньорство със Съюза на съдиите в България, УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата и мрежата Мегафон. Първите два дни от конференцията се проведоха изцяло онлайн, а сесиите на 2 юли протекоха на живо в София с възможност за дистанционно включване.

Основните въпроси, които се обсъдиха по време на конференцията, бяха:

 • Може ли да осигурим в Европа такъв подход в съдебните процедури, засягащи децата, който да бъде едновременно включващ, щадящ и с тяхно участие?
 • Какви са преградите и предразсъдъците, които ни пречат да постигнем напредък?
 • Дали това е поле за действие, предизвикващо оптимизъм или песимизъм?

В тридневната конференция се регистрираха за участие над 160 гости от целия свят, а в отделните сесии имаше представители на ООН, Европейската комисия, Агенция за фундаментални права на ЕС, неправителствени организации, както и адвокати, журналисти и изследователи от университети. На събитието в София официални гости бяха Омбудсмана на Р. България Диана Ковачева и заместник-министър на правосъдието Мария Павлова.

В рамките на събитието се направи анализ на системата от правни актове и политически документи, свързани с щадящото правосъдие за деца на европейско и международно ниво.  Дискутира се и забавянето на България да транспонира Директива (EU) 2016/800 и Директива (EU) 2012/29, които уреждат минимални стандарти за правата на децата извършители или жертви на престъпления в рамките на наказателния процес. Особено внимание беше обърнато на същността и целите на „индивидуалната оценка“ съгласно двете европейски Директиви (въпреки че в Директивите се използва един и същ термин – „individual assessment,“ на български той е преведен и като „индивидуална оценка,“ и като „личностна характеристика“). Подчертано беше, че индивидуалната оценка може да се използва за индивидуализация на наказанието, но основната ѝ цел е да се осигури задоволяване на индивидуалните образователни и други нужди на детето, гарантирани чрез признатите права на децата.

 

В рамките на дискусиите по време на Конференцията бяха изведени и редица други проблеми, свързани с щадящото правосъдие за деца в България и други европейски страни:

 • Децата не познават правата си особено когато са обвинени или заподозрени;
 • Професионалистите не знаят как да взаимодействат с деца - липсва подходящо обучение;
 • Съдебните и досъдебните производства не са адаптирани към потребностите и възрастта на децата;
 • Многократното изслушване на детето е все още широко разпространена практика;
 • Професионалистите и отделните служби не комуникират помежду си - липсва и обратна връзка от социалните услуги към съда, което е особено проблематично, ако има следващо дело с участието на същото дете, но при друг съдия;
 • Особено уязвими са децата, които имат допълнителни затруднения – увреждане, децата, които са в системата за закрила, деца бежанци и пр.

Освен законодателството относно щадящото правосъдие за деца и предизвикателствата пред прилагането му беше обсъдена и нуждата от промяна в обществените нагласи спрямо децата. Липсата на зрялост при децата не следва да е причина да се отнасяме с по-малко уважение към тях, а отстояването на най-добрия интерес на детето е полезно за цялото общество.

В рамките на конференцията бяха представени и добри практики относно изготвяне на индивидуална оценка в Италия, създаване на „сини стаи“ в България и Румъния, работа с деца жертви на престъпления в рамките на социални услуги и други.

През третия и последен ден на Конференцията беше проведена сесия в необичаен формат, по време на която младежи представиха за обсъждане реални казуси на деца извършители и/или жертви на престъпления и задаваха въпросите си към експертите. Конференцията се проведе на български и английски, като бе съпроводена с превод на двата жестови езика.


Линкове към материали от конференцията:

 • Контекстуализиран анализ на стъпките, границите и съпротивата срещу прилагането на директива 2012/29/ЕС и директива 2016/800/ЕС за България

На български език                                       На английски език

 • Докладите за Италия и Румъния на английски можете да прочетете тук.
 • Mатериали и записи от конференцията

На български език                                       На английски език

 


Очаквайте информация за следващите конференции, организирани в рамките на  проект “Щадящо правосъдие за деца: Разработване на концепция за социални съдебни практики“ (CFJ-DCSCP)

Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство и гражданство 2014-2020 на ЕС. 

 

назад