Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

НА 20 ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВА СФОРМИРАНЕTO НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

12 Февруари 2020

На 20 февруари 2020 ще започне регистрацията за участие в сформирането на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Това е първият такъв орган у нас, който цели да покаже, че държавата има политика за развитие на гражданските организации и гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерски съвет, който ще се състои от 14 граждански организации с минимум 5-годишен опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа развитието на гражданското общество и гражданското участие – това казва чл. 4, ал. 6 от ЗЮЛНЦ. Председател на Съвета и негов 15-и член ще е вицепремиерът Томислав Дончев. На практика, Съветът за първи път дава ясен формат, в който гражданските организации заедно с управляващите да дискутират и намират решения за развитие на средата.

За избора на членове на Съвета ще се използва онлайн платформа. На нея организациите в обществена полза ще могат да се регистрират, което ще им позволи да гласуват за максимум 14 граждански организации, които да станат членове на Съвета. Заедно с регистрацията си на платформата всяка организация ще може да се самономинира и за кандидат за член на Съвета, за което ще трябва да докаже и покриване на изискването за минимум 5-годишен опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа развитието на гражданското общество и гражданското участие.

КАКВИ ЩЕ СА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА

 

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТА

Процедурата по създаване на Съвета включва три основни етапа: 

 

Съветваме ви да участвате!

назад