Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

„От застъпници за застъпници“ – семинари, посветени на противодействието на базираното на пол насилие. Кандидатстването започна

15 Август 2023

В момента широко обсъждана тема в обществото е казусът Стара Загора, и по-важният въпрос – можеше ли нещо да е различно, така че да се предотврати това престъпление? Масовите протести след публичното оповестяване на случилото се в Стара Загора също така показаха, че обществото вече е развило чувствителност по темата домашно насилие и насилие, основано на пола и желае и търси промяна. Въпреки това наративите, основани на атаки срещу НПО, внушението за „тайно прокарване“ на „джендър идеология“ и Истанбулска конвенция както и хомофобия отново се оказаха добре застъпени в обществения и политически дебат и за пореден път доведоха до изместване на фокуса и прибързано приемане на изключително спорна поправка в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Именно тези наративи доминираха и в парламента в началото на 2023 г., когато бяха отхвърлени промените в ЗЗДН, за които много граждански организации се застъпват от години, както и при дебатите в следващото 49-то Народно събрание малко по-късно през годината, когато все пак се събра мнозинство за приемането им. Тези събития доказват, че въпреки полаганите през годините усилия от гражданските организации:

 • Все още се наблюдава силна политическа поляризация, дори когато политическите сили привидно твърдят, че преследват обща цел (в случая защита от домашно насилие);
 • Не се комуникира ефективно пред широката публика ролята на НПО в борбата с домашното насилие както и основни концепции като насилие, основано на пола, „джендър“ и др.;
 • Борбата с домашното насилие и насилието, основано на пола е дългосрочен процес и след приемането на дългоочакваните ЗЗДН ще се наложи формулиране на нови застъпнически цели и инициативи, с които да се гарантира ефективността на закона;
 • Организациите, борещи се с домашното насилие и насилието, основано на пола, трябва да продължават да затвърждават сътрудничеството си и да привличат нови съмишленици.

За да потърсим решения на тези проблеми заедно, ви каним да се включите в семинарите „От застъпници за застъпници“, целящи да подобрят капацитета на организациите, които работят в тази сфера, но и тези, които са в близки сфера и могат да консолидират застъпническите си усилия за подобряване на законодателството и практиките за защита от домашно насилие и по – специално: базираното на пол насилие.

Семинарите ще се проведат в град София, ул. „Христо Белчев“ 3 на:

 • Семинар 1, 2-3.10.2023 – двудневен семинар, предназначен за представители на организации, които имат за основна цел борба с домашното насилие;
 • Семинар 2, 13.10.2023 – еднодневен семинар, предназначен както за представители на организации, които имат за основна цел борба с домашното насилие, така и за по-широк кръг представители на организации, имащи отношение към темата с борбата с домашното насилие.

Условия за участие

Семинарите са предназначени за представители на неправителствени организации (НПО).

Семинар 1 (2-3.10.2023) е предназначен за организации, които:

 • предоставят социални или други услуги свързани с прояви на домашно насилие и/или
 • провеждат кампании за борба с домашното насилие и/или
 • се застъпват за подобряване на законодателството и/или
 • политиките за борба с домашното насилие. 

Една организация може да предложи за участие в семинарите до трима свои представители.

Кандидатите за Семинар 1 трябва задължително да имат възможност да присъстват и в двата дни на семинара. Те също така имат възможност да заявят и участие в Семинар 2.

Моля, попълнете формуляра за кандидатстване.

Семинар 2 (13.10.2023) е предназначен за организации, които:

• имат отношение по темата борба с домашното насилие, но не е тяхна основна цел

На Семинар 2 ще бъдат поканени и участниците от Семинар 1 с цел обмяна на опит и осигуряване на възможности за създаване нови партньорства и общи застъпнически действия.

Моля, попълнете формуляра за кандидатстване.

Важно е да знаете, че: 

 • Участието в семинарите е безплатно и не се дължи такса за участие;
 • Регистрацията през предоставените формуляри не гарантира участие в семинара, тъй като местата са ограничени;
 • Уастието Ви в семинарите ще бъде допълнително и изрично потвърдено до една седмица след крайния срок за кандидатстване;
 • Обучението ще се проведе в София, като възможности за покриване на разходи за път и престой в столицата ще бъдат допълнително договаряни с кандидатите.

Краен срок за кандидатстване: 17.09.2023 

Какво да очаквате от семинарите:

В рамките на Семинар 1 ще бъдат:

 • Представени промените в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и ще се обсъди какво следва от тези промени (въпроси, свързани с обхвата на пострадалите, особености на някои видове ДН, конституирането на новия Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, съдебни процедури, проекти на НПО, финансирани по реда на ЗЗДН, и др.);
 • Представен проектът на Директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие и ще се обсъдят възможните пречки и съпротиви пред бъдещото транспониране на Директивата в България;
 • Представени и обсъдени връзки между ЗЗДН и Закона за социалните услуги, както и възможностите за прилагане на Директивата за пострадалите от престъпления с мерки за подкрепа на жертви на домашно насилие;
 • Обсъдени някои основни понятия и наративи свързани с темата защита от домашното насилие и тяхното ефективно комуникиране (джендър, насилие, основано на пола, Истанбулска конвенция и др.);
 • Представена концепцията за кампании, базирани на подхода на надеждата;
 • Представени кампании, провеждани в други европейски държави; 
 • Проведени практически упражнения за ефективно отстояване и представяне на застъпнически послания в медии.

Сесиите ще се водят от екипа на БЦНП, външни експерти, както и от гости от чужбина, които ще се включат онлайн.

В рамките на Семинар 2 ще бъдат:

 • Представени полезни съвети за ефективно застъпничество в парламента и МС;
 • Проведени дискусии за ролята на НПО в системата за борба с домашното насилие;
 • Анализирани и обсъдени очернящите кампании срещу НПО в контекста на борбата с домашното насилие;
 • Осигурени условия за дискусии между участниците, създаване на нови партньорство и активно въвличане на нови организации в застъпничеството срещу домашното насилие

Сесиите ще се водят от екипа на БЦНП, външни експерти, както и от гости с опит в работата на Парламента.
 

За контакти:

​Ако имате въпроси, свържете се с нас на имейл: eva@bcnl.org или по тел.:(+359) 89 768 2609, лице за контакт: Ева Николова-Рашева, БЦНП. 

_______________________

 

                                         

Материалът е подготвен от Български център за нестопанско право в рамките на проект „От застъпници за застъпници“, чиято цел е да подкрепи консолидирането на застъпническите усилия за подобряване на законодателството и практиките за защита от домашно насилие и от базираното на пол насилие. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Нидерландия в България.

назад