Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Отново е време за ПРОЛЕТНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2024

25 Март 2024

„Лидерството и желанието да се учиш са неделими части.“
– Джон. Ф. Кенеди

Стремежът да придобиваш нови знания и умения е мотивът, който ни движи към по-усърдна и ефективна работа в името на значимите каузи, на които сме се посветили.

Вярваме в това и не спираме да прилагаме тази мисъл в практиката си. Затова се радваме, когато всяка пролет и есен, благодарение на обучителните ни програми, се срещаме с хора, които споделят нашата любов към ученето и са движещата сила зад промяната.

Това са дейци, жадни за новаторски идеи и вдъхновение, които непрекъснато търсят възможности за подобрения и развитие в собствените си области.

Ако се припознахте в горните редове, значи сте попаднали на точната статия! Станете част от новото издание на Пролетна обучителна програма на Български център за нестопанско право.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в обновеното издание на

ПРОЛЕТНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2024 ТУК!

 

В рамките на Програмата ви предлагаме обучители сесии в рамките на 10 синтезирани лекционни видеа, напоени с най-важната и актуална информация по съответната тема.

Важно: Това са предварително записани видео лекции, до които, веднъж получили достъп, ще можете да гледате в удобно за вас време от април до май, 2024 г.

През месец май, 2024 г., ще се проведат и виртуални КЛАСНИ СТАИ към всички видео уроци. Това означава, че след като изгледате сесията на запис, получавате възможност, ако желаете, да се включите в дискусионен онлайн панел в Zoom в рамките на 40 мин., в който експертите, водили сесията по съответната тема, ще са на линия да отговорят на вашите въпроси, възникнали повреме на обучението.

Важно: При заплащане на поне една сесия, ще получите възможност за участие в безплатна БОНУС онлайн сесия на тема “Мерки срещу изпирането на пари – какво казва Законът за нас” (29.04.2024 г., 16:30 ч., zoom)

 

Цената за участие в 1 сесия е 25 лв. с ДДС

  • Цената за участие в 3 сесии е 70 лв. с ДДС
  • Цената за участие в 6 сесии е 140 лв. с ДДС
  • Цената за участие в 9 сесии е 200 лв. с ДДС

Важно: След регистрация ще получите имейл за потвърждение (ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ И СВОЯТА СПАМ ПАПКА). В рамките на 3 дни следва да заплатите заявените сесии по банкова сметка:

Получател: БЦНП Трейнинг ЕООД

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG48 UNCR 7000 1521 7823 48

BIC: UNCRBGSF

Основание: Пролетна обучителна програма 2024

Важно: Достъп до видео лекциите ще получите след заплащане на записаните сесии, считано от 03.04.2024 г. нататък.

 

Ето и какво сме подготвили тази пролет:

 

Сесия 1: Общи правила за счетоводно отчитане на НПО

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, БЦНП

Класна стая: 13.05., 16:30 ч., Zoom - ПРОВЕДЕНА

Правилното поддържане на изрядна счетоводна отчетност е от критична важност за всяка организация, независимо от размера й. Да познаваме основни счетоводни документи и процеси на отчитане, засяга всички членове на екипа ни. Затова, в тази сесия ще научим азбучните правила за организиране на счетоводната отчетност, изискуемите документи за отчет на приходите и разходите, както и специфики на отчитане на проектните дейности в зависимост от произхода на финансирането им. Включете се!

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите.

 

Сесия 2: Годишно отчитане и Годишен доклад на НПО

Лектори: Елена Калинова, финансов директор, БЦНП и Радина Банова – правен консултант, БЦНП

Класна стая: 15.05., 16:30 ч., Zoom

Всяко НПО, независимо от вида на своята дейност и размера на приходите и разходите, трябва да ги представи пред институциите и обществото след края на отчетната година. В тази сесия ще намерите полезна информация какви са частите на финансовия отчет, които вашият счетоводител трябва да изготви, каква е разликата между отчетите представяни пред НАП, НСИ и Агенцията по вписванията, както и какви са важните срокове. Какво трябва да включва годишният доклад за дейността, съгласно текущото законодателство, и към кои добри практики следва да се придържате при представянето на дейността ви пред обществото, ще разясним в рамките на сесията.

 

Сесия 3: Добро техническо и финансово управление. Отчитане на проекти

Лектор: Пламен Тодоров, административен директор, БЦНП

Класна стая: 16.05., 16:30 ч., Zoom

Доброто техническо и финансово управление на един проект е същинската работа за постигането на нашата визия за промяната, която целим. Ако сме свършили тази работа добре, ще можем да се похвалим с гордост при отчитането. Ще изясним, че всичко това е набор от трудни задачи и стъпки, със съответната логика и правила. Ще обърнем внимание на доброто планиране, графиците, неотменните административни изисквания към изпълнението на проектите, промените и как да ги правим, допустимостта на разходите  и др. Ще поговорим и за участието на партньори и други участници в проекта. Ще обясним и връзката между финансовото управление на бюджета и техническото изпълнение на дейностите. Ще представим важните елементи от отчитането на един проект – технически и финансово. И за да стане ясно, че пътят за изпълнение и отчитане на един проект не е никак лесен, ще поговорим и за възможните рискове и добрите практики.

Пламен Тодоров е административен директор на Български център за нестопанско право. В неправителствения сектор е от 2000 година и има дългогодишен опит в стратегическо планиране, административното и финансово управление на НПО, подготовката, управлението и отчитането на проекти, финансирани от европейски, американски програми, национално финансиране и др., В експертизата си включва и оценяване, мониторинг и договаряне на проекти, финансирани от ЕС, както и организиране и провеждане на тръжни процедури според изискванията на ЕК и националното законодателство.

 

Сесия 4: Какво трябва да знаем за GDPR (защита на личните данни) – практически насоки

Лектор: Захари Янков, старши правен консултант, БЦНП

Класна стая: 29.05., 16:30 ч., Zoom

Всяка организация обработва лични данни и съответно трябва да спазва GDPR и Закона за защита на личните данни. В тази сесия ще се запознаете с основните изисквания и понятия, свързани със защитата на личните данни. Ще научите за съгласието като правно основание за обработка на лични данни – кога е подходящо да се ползва и кога всъщност се нарушават права, когато се иска. Ще разберете и за други специфични изисквания за обработка на лични данни, като обработка на данни при сключване на трудов договор и ще получите полезни съвети, за да сте изрядни в работата си лични данни.

Захари Янков е старши правен консултант в Български център за нестопанско право. Работи в организацията от октомври 2019 г. Захари е юрист с магистърска степен по специалност „Право” от Софийски университет „Св. Климент Охридски” както и магистър по права на човека и демокрация от университета в Сараево и университета в Болоня. В ежедневната си работа Захари оказва подкрепа на граждани и граждански организации чрез консултации, свързани с правната рамка и процедурите за регистрация, пререгистрация и вписване на промени на юридическите лица с нестопанска цел, изготвя правни документи и становища.

 

Сесия 5: Свикване на общо събрание – какво показва практиката на Агенция по вписванията?

Лектор: Радина Банова, правен консултант, БЦНП

Класна стая: 07.05., 16:30 ч., Zoom ПРОВЕДЕНА

Свикването на върховен орган на ЮЛНЦ може да се превърне в предизвикателство, особено ако става въпрос за Общо събрание. За да подобрим вашите знания в тази сфера и съобразно практиката на Агенция по вписванията, сме подготвили насоки как следва да се извърши процедурата, за да има успешно вписване на промени.

Радина Банова-Стоева е адвокат, вписана в Софийска адвокатска колегия от 2019 г. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. с ОСК „магистър по Право“. През 2020 г. завършва семестриално магистърска програма „Организационно поведение и консултиране“ към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Осъществява дейност като правен консултант към Български център за нестопанско право от септември 2018 г. Интересите ѝ попадат в сферата на правата на човека, подкрепено вземане на решения и правосъдие. Има предходен опит в сферата на доброволчеството и младежките политики в провеждане на програми и обучения по връстников подход. Предоставя правни консултации на юридически лица с нестопанска цел и на граждани, изготвя правни анализи и становища, провежда обучения, осъществява мониторинг на законодателството.

 

Сесия 6: Как да пишем проекти?

Лектор: Десислава Симеонова програмен директор, БЦНП

Класна стая: 28.05., 16:30 ч., Zoom

Подготовката за подаване на добро проектно предложение е половината от добре свършената работа. Преди това трябва да знаем къде да следим за нови донорски възможности и да имаме ясен план за това какво ще е необходимо, за да се подготвим добре. След това идва ред на нужните умения за разписване на страхотната идея, която имаме така, че да съумеем да предадем основното си послание пред потенциалния донор. Яснота по тези въпроси, както и кои точно са отделните елементи на едно добро проекто предложение, ще научите в рамките на тази сесия.

Десислава  е завършила „Английска филология“ в Софийски университет. Започва работа в неправителствения сектор още по време на университета. Близо 30 години работи в правозащитната организация Български хелзинкски комитет,  където се занимава с фондонабиране пред публични и частни донори, управление на програми и проекти,както      и в работа на терен по мониторингови проекти на организацията, засягащи уязвими групи. През септември 2023 г. се присъединява към екипа на Българския център за нестопанско право като програмен директор.

 

Сесия 7: Как да създаваме рекламни кампании в Meta?

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации и социални мрежи, БЦНП и Щрак

Класна стая: 27.05., 16:30 ч., Zoom

Какви са видовете рекламни кампании в Meta, какви цели можем да си поставим и какви резултати да очакваме? В тази изключително практически насочена сесия ще отговорим на тези въпроси и ще преминем стъпка по стъпка през прорцеса на подготовка и провеждане на рекламна кампания в социалните мрежи Facebook и Instagram. Ще обърнем специално внимание на видовете аудитории, които платформата ни позволява да създадем, рекламните формати, бюджет, цели, срокове и други тънкости така, че уверено да тествате създаването на вашата първа рекламна кампания.

Александър е специалист по дигитални комуникации, франкофон, бакалавър по Връзки с обществеността и магистър Стопанско управление с дигитален маркетинг в Софийски университет. Професионалният му път започва със стаж като редактор в американско онлайн издание за улична култура. Навлиза в нестопанския сектор през 2014 г., като през годините работи по темите, свързани с правата на децата, борба с трафика на хора, късометражно кино, културни събития и др. Силните му страни са създаване на социални awareness кампании, организиране на събития, фотография и дигитална комуникация, а също има интереси и в сферата на изкуствата на занаятите, графичен дизайн и музиката, като средство за комуникация.

 

Сесия 8: LinkedIn за НПОONLINE присъствена СЕСИЯ: 09.05.2024 г., 16:30 ч., ZOOM ПРОВЕДЕНА

Лектор: Бояна Стоилова, експерт в дигитални комуникации и продуцент

По време на обучението Бояна ще наблегне на потенциала на LinkedIn като инструмент за надграждане на онлайн присъствието на гражданските организации и набирането на средства. Планирана е кратка демонстрация на стъпките как участниците да създадат страница на своята организация в платформата и съвети за организиране на текстовото и визуално съдържание. Както при останалите семинари от програмата, и този с Бояна ще включва възможност за дискусия в края на виртуалната среща. Продължителност: до 90 минути.

Бояна Стоилова е експерт в дигитални комуникации и продуцент на подкаста Контури, като специализира в съвместни проекти в рамките на културните и творчески индустрии. За близо десет години опит в сферата на комуникациите и създаването на стратегии за съдържание за различни проекти, Бояна си партнира с редица организации от публичния, частния и гражданския сектори. Освен работата по проекти, Бояна провежда семинари и обучения, насочени включително към екипите на гражданските организации у нас.

 

Сесия 9: Case for Support: Как да представяте своята кауза пред потенциални дарители?

Лектор: Яна-Калина Митровска, специалист „Фондонабиране“, БЦНП

Класна стая: 22.05., 16:30 ч., Zoom

Как да пишем case for support (кауза за подкрепа) и как да говорим на разбираем език така, че да достигнем до нашите дарители? В тази кратка сесия ще отговорим на тези въпроси и ще преминем през структурата на един такъв документ. Ще обърнем внимание и на фондонабирателните послания и директния призив за дарение.

Яна-Калина се присъединява към екипа на БЦНП през януари 2024 като Експерт по Фондонабиране. Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури, а в момента продължава своето образование в специалност „Българска филология“. От малка се интересува от правата на човека и е участвала в различни доброволчески инициативи. Навлиза в сферата на набирането на средства през 2020, чрез програмата за директно фондонабиране на УНИЦЕФ България. През годините е ръководила програми за фондонабиране, насочени към привличането и задържането на индивидуални дарители, като освен това са интересува от темите менторство и лидерство.

 

БОНУС сесия: Мерки срещу изпирането на пари – какво казва Законът за нас – 29.04.2024 г., zoom ПРОВЕДЕНА

Лектор: Захари Янков, старши правен консултант, БЦНП

Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, заедно с подзаконовите актове по прилагането им уреждат правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас. Гражданските организации са задължени лица и по двата закона и имат определени изисквания, които трябва да спазват съгласно българското законодателство. Кои са те и при какви условия влизат в действие спрямо НПО ще научите в тази сесия.

 

Е, това ви очаква тази пролет! Регистрирайте се днес и не се колебайте да споделите за Пролетната обучителна програма с колеги от вашия екип!

Пролетната обучителна програмa е изключително ценен инструмент по пътя към позитивната промяна, подходящ за членове и екипи на граждански организации, читалища и социални предприятия.


За повече информация и въпроси, пишете ни на radina@bcnl.org или се обадете на 0889036631

 

назад