Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Подкрепете обединено становище на гражданските организации в България срещу изменения в ЗЮЛНЦ

7 Юли 2020
Подкрепете становището до 17.00 ч. на 16.07.2020 г.
На 1 юли 2020 г. ПГ "Обединени патриоти" внесе Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вх. № 054-01-60, чийто основни искания са:

1. Създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел към министерство на финансите - всички ЮЛНЦ в обществена полза да декларират всяко финансиране над 1000 лв. в 7-дневен срок от получаването му, когато средствата са от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице, с изключение на средствата от Европейски съюз;
2. Правомощия на министъра на финансите да инициира финансова инспекция в ЮЛНЦ, налагане на имуществени санкции и прекратяване на ЮЛНЦ при неподаване на декларация при получено от чужбина финансиране;
3. Задължение за председателите и членовете на органите за управление на ЮЛНЦ ежегодно да декларират имуществото си пред КПКОНПИ, когато ЮЛНЦ получава финансиране от чужбина (с изключение на ЕС) без значение от размера на финансирането;
4. Отказ от ангажимента на държавата да осигури достъпно национално финансиране за инициативи на гражданските организации в обществена полза и ограничаване функциите на Съвета за развитие на гражданското общество.
 

Преди по-малко от месец Европейската комисия спечели дело срещу Унгария в Съда на Европейския съюз в Люксембург по повод Закона за прозрачността, който въвеждаше подобни ограничения за чуждестранното финансиране на гражданските организации в Унгария. С осъдително решение по дело C-78/18 от 18.06.2020 г. Съдът ясно заяви, че такива ограничения са в нарушение на правото на Европейския съюз.

Ние сме в Европа и правата и свободите ни означават нещо. 

Подкрепете обединено становище на гражданските организации в България, което ще изпратим до народните представители, за да изразим общата позиция, че тези предложени изменения в ЗЮЛНЦ:

1. Нарушават правото на сдружаване - а така и КРБ, правото на ЕС и редица международни актове, които го уреждат;
2. По дискриминативен начин предвиждат завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на информация за произход за средства от чужбина и лично имущество на членовете на органите на управление в ЮЛНЦ спрямо останалите частно-правни субекти (фимите);
3. По противоконституционен и необоснован начин се цели ограничаване пространството за гражданските организации в България.

Становището е инициирано от група граждански организации: Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български фонд за жените, Национална мрежа за децата, Сдружение Платфрома Агора, Форум гражданско участие, Фондация Програма Достъп до информация, Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право.
 

Призоваваме ви да подкрепите общото становище, както и да изпратите самостоятелно становище до народните представители от вашата организация, за да споделите собствената си позиция по законопроекта и да не допуснем подобни предложения да бъдат гласувани от парламента.
 
 
назад