Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Подкрепете развитието на социалното предприемачество в България

18 Ноември 2022

Социалните предприемачи са онези хора, за които всеки проблем има решение. Именно те са се заели с решаването на най-значимите проблеми в нашето общество.

Знаем, че начинът да променяме е да бъдем заедно.

Ето защо ви каним да се присъедините към нашите общи усилия за подобряване на средата за социално предприемачество в България като подкрепите Декларацията за развитие на социалните предприятия в БългарияМожете да го направите като попълнете тази кратка форма до 29-ти ноември: https://forms.gle/Qk1TNXaVAcjByhpv5

Въздействието на множеството кризи - здравна, енергийна, икономическа, политическа нестабилност, произведоха негативни ефекти, свързани с оцеляването на бизнеса и задържането на служителите в него при липса на специфични мерки за подкрепа. От друга страна, социалните предприемачи трансформираха кризите във възможности, адаптирайки своите услуги и създавайки нови продукти, които да реализират на променящия се пазар.

Ние вярваме, че за да се развива средата за социално предприемачество у нас е необходимо да подкрепим усилията на социалните предприемачи да стартират и развиват бизнеси с кауза, като ясно отчитаме техните нужди и новите предизвикателства, с които се сблъскват. Докладът „Предприемачество за НПО: стартиране и развитие на бизнес с кауза“ ни провокира да се задълбочим в темите, които те поставиха на преден план и да развием дискусия, за да намерим онези решения, които ще ги подкрепят по смислен начин.

Сега каним всички организации, които припознават нуждата от подкрепа за социално предприемачество да подкрепят Декларацията за развитие на социалните предприятия в България.    

Сред предложенията, развити в Декларацията са:
  1. Гъвкаво финансиране за вече развиващите се социални предприятия - необходими са различни по вид форми на финансова подкрепа, които насърчават развитието, а не само оцеляването на социалните предприятия
  2. Грантови схеми и мерки, които отговарят на реални нужди - отпусканите средства по тях да бъдат съобразени с актуални предизвикателства и да взимат предвид затруднения при покриване на големи авансови плащания
  3. Подкрепа за повишаване на капацитета на екипите и за развитие на човешките ресурси - проектното финансиране да подкрепя развитието на екипите не само от гледна точна на наемане на хора от уязвими групи, но и от гледна точка на развитието на бизнес компонента
  4. Разширяване на дефиницията и увеличаване на разпознаваемостта на социалните предприятия - облекчаване на критериите за вписване в Регистъра на социални предприятия и режима на отчитане
  5. Изграждане на устойчив механизъм за диалог и гаранции за участие на социалните предприятия в процеса на вземане на решение по отношение на политиките и мерките, които ги засягат. 

Целта на документа е да послужи за съвместно застъпничество към отговорните институции и да отвори пространства за диалог по предложенията за подобряване на политики и програми, адресиращи развитието на екосистема за социално предприемачество.

Каним ви да се присъедините към нашите общи усилия за подобряване на средата за социално предприемачество в България. Попълнете тази кратка форма до 29-ти ноември: https://forms.gle/Qk1TNXaVAcjByhpv5

---------------

Вече 11 години поред ние от Български център за нестопанско право усилено развиваме програмата „Предприемачество за НПО”. Чрез нея насърчаваме и подкрепяме гражданските организации в България да развиват своята стопанска дейност - бизнес идеи, които едновременно адресират значими социални проблеми и помагат на организациите да бъдат по-устойчиви и финансово независими.

назад