Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Принципите от Тбилиси предоставят насоки за ефективна и съобразена с правата на човека реакция при кризи

29 Юли 2022

Когато настъпи криза - независимо дали става въпрос за пандемия или война - някои институции реагират бързо и иновативно. Други са по-слабо подготвени за това и приемат мерки, които могат неволно да възпрепятстват законните дейности на гражданското общество и усилията за оказване на помощ.

И така, какво могат да направят Специалната група за финансови действия (FATF), Европейският съюз, правителствата, финансовите институции, донорите и организациите на гражданското общество, за да се подготвят преди възникването на криза? И какви действия трябва да предприемат, когато тя настъпи?

Принципите от Тбилиси са първият по рода си набор от препоръки към всички тези ключови участници, които да ги насочат към постигане на баланс между необходимостта от посрещане на неотложните хуманитарни нужди и необходимостта от запазване на финансовата интегритет.

Европейският център за нестопанско право, Глобалният механизъм на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, Институтът за развитие на свободата на информацията в Грузия и Глобалната коалиция на нестопанските организации към FATF организираха конференция на тема "Последици от нахлуването в Украйна върху режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за организациите с нестопанска цел в Източното партньорство" в Тбилиси, Грузия, през юни 2022 г. Принципите от Тбилиси са заключителният документ от това събитие, като НПО от целия регион на Източното партньорство взеха участие в изготвянето на препоръките в него. (б.ред. сред участниците в конференцията и единствен представител от България беше Българският център за нестопанско право )

Принципите от Тбилиси подчертават, че НПО са безценен и незаменим източник на подкрепа по време на кризи. Усилията на НПО за оказване на помощ обаче могат да бъдат забавени или възпрепятствани от добронамерени и иначе добре изготвени закони, които имат за цел да гарантират интегритета на финансовата система и са предназначени за справяне с различен риск при различни обстоятелства. Ето защо принципите включват препоръки към публичния, частния и гражданския сектор да бъдат готови временно да увеличат толерантността си към рисковете, за да улеснят жизненоважни хуманитарни действия.

НПО и други партньори могат да използват този документ, за да продължат да разглеждат тези въпроси на местно ниво, да се застъпват за и да участват в реакции при кризи при зачитане интегритета на финансовите мерки, но без това да налага ограничение на възможностите за гъвкава работа на гражданското общество.

Принципите от Тбилиси (официален текст на английски език) тук.

Принципите от Тбилиси (автоматичен превод на български език) тук.

 

Статията е превод на MEETING HUMANITARIAN NEEDS WHILE PROTECTING FINANCIAL INTEGRITY IN TIMES OF CRISIS

назад