Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Промени в Закона за социалните услуги – кога да очакваме Национална карта на социалните услуги?

10 Февруари 2021

С пореден Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се предлагат промени в 8 закона, сред които и Закона за социалните услуги (ЗСУ).

Предложено е отново да се отложи приемането на Националната карта на социалните услуги. Напомняме, че първоначално Националната карта трябваше да се приеме до 12 месеца след влизане на ЗСУ в сила на 01.01.2020 г. (т.е. до 01.01.2021 г.) В последствие влизането на ЗСУ в сила се отложи за 01.07.2020 г. и крайният срок за приемане на Националната карта стана 01.07.2021 г. С промени на ЗСУ от 11.08.2020 г. обаче срокът за приемане на Националната карта се измени на 18 месеца от влизане на ЗСУ в сила и така крайният срок в момента е 01.01.2022 г.

С предлаганите сега промени се предвижда крайният срок за приемане на Националната карта да е „до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението 2021 г.“ В тази връзка се предлага и финансирането на социалните услуги по стандарти, разработени по новия ред, да започне от 1 януари на годината, следваща годината на приемане на Националната карта на социалните услуги (вместо 01.01.2022 г.)

Според мотивите на Законопроекта тези промени се налагат, т.к. Националната карта на социалните услуги следва да се актуализира след всяко преброяване на населението (чл. 36 ЗСУ). Така според вносителите на Законопроекта общините ще трябва да изготвят своите анализи относно потребностите от социални услуги по данни от 2011 г. (тези анализи са задължителни при разработване на Националната карта съгласно чл. 35 ЗСУ), а след преброяването през 2021 г. да започнат процес по изготвяне на нови анализи.

Но докога всъщност ще трябва да чакаме за Националната карта, ако бъдат приети тези промени ? Преброяването трябваше да приключи на 15.02.2021 г., но поради обявената епидемиологична обстановка Министерски съвет го отложи и към момента то трябва да приключи на 3.10.2021 г. (освен ако не бъде отложено отново). След приключване на преброяването НСИ изготвя доклад за основните резултати в едногодишен срок (т.е. до 3.10.2022 г.) Това означава, че максималният срок за приемане на Националната карта е 3.10.2023 г., а финансирането по стандартите на ЗСУ ще започне от 01.01.2024 г. (естествено при максимална експедитивност всички замесени институции – НСИ, общини, АСП и МС, е възможно Националната карта да бъде приета и по–рано.)

С оглед забавения процес по лицензиране на доставчиците на социални услуги се предлага и крайният срок за лицензиране по новия ред на лицата, вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, да е 31.12.2021 г. вместо 01.07.2021 г.

Законопроектът за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците е приет на първо четене от Парламента. В рамките на предстоящото второ четене са възможни промени в законопроекта. Водещата Комисия по бюджет и финанси предстои да го разгледа на второ четене в свое заседание тази седмица.

 

Ето как изглеждат предложените промени в ЗСУ на този етап:

§ 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението 2021 г.

§ 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 1 юли 31 декември 2021 г.

§ 44. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) От 1 януари на годината, следваща годината на приемане на Националната карта на социалните услуги социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) До 1 януари  на годината, следваща годината на приемане на Националната карта на социалните услуги финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.

назад