Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Провеждането на референдум и защита на личните данни на гражданите

27 Януари 2023

При провеждане на подписка за местен или национален референдум възникват редица въпроси, свързани със защита на личните данни на гражданите, които са поставили своя подпис в подкрепа. Компетентен орган да прецени спазени ли са изискванията от приложимото законодателство в тази посока е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

На 26.01.2023 г. КЗЛД публикува на официалната си интернет страница своето становище по отношение на законосъобразността на обработването на лични данни при събирането им за подписка с цел произвеждане на референдум. Изразяваме съгласие с приетите в становището аргументи, като обръщаме внимание на четирите съществени извода от него:

  1. Събирането на подписи от граждани, които не са членове на инициативния комитет, инициирал подписката, е законно само с упълномощаване за тази цел от инициативния комитет. Липсата на такова пълномощие е основание за налагане на административнонаказателна санкция спрямо събиращия подписи без упълномощаване;
  2. Инициативният комитет, в качеството администраторът на лични данни  е длъжен да предприеме „подходящи технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на данни“, като носи и съответната отговорност за това;
  3. Събирането на лични данни се основава единствено на свободната воля на гражданите и тяхното желание за доброволно участие в подписката за референдум.

Съгласието не е приложимо основание за обработване на личните данни, събирани за целите на подписката за референдум, тъй като прякото участие на гражданите в процесите по вземане на решение за управлението представлява задача от обществен интерес, регламентирана със закон.

назад