Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Швейцарско-българския механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност (CETF)

10 Април 2024

Изключително сме щастливи да съобщим, че консорциумът, в който участваме – Балкански институт за труда и социална политика, Български център за нестопанско право и INNOVABRIDGE – е одобрен да бъде оператор на второто издание на Швейцарско-българския инструмент за подкрепа на граждански организации.

Предложението, което правим за развитие на гражданските организации, е изключително амбициозно, но основано на опита, който имаме повече от 20 години за подкрепа на по-благоприятна среда за граждански организации и повишаване на техния капацитет. Ние вярваме, че гражданските организации могат да бъдат устойчиви и независими, да са едновременно коректив и партньор на институциите, като защитават правата и свободите ни и са двигател за развитието на обществото ни.

В момента сме в процес на преговори и предстоят консултации, включително с различни групи заинтересовани страни преди стартиране на програмата, което се очаква да се изпълнява от юни 2024 г. до май 2029  г. Въпреки ранния етап, бързаме да споделим с общността добрата новина и уверението, че основна цел при реализирането на предвидените интервенции ще бъде подкрепа на гражданските организации, които са двигателят на всяко проспериращо общество.

Повече за втория принос на Швейцария: това е инвестиция в сигурността, стабилността и просперитета на Европа. Той има за цел да укрепи сближаването в Европа и да подкрепи страните, които са изправени пред изключителни предизвикателства, свързани с миграцията. Чрез втория принос Швейцария освен това укрепва и задълбочава двустранните отношения със страните партньори от ЕС и с ЕС като цяло.


назад