Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

След 4 годишно прекъсване България прие нов план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

25 Юли 2022

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използваното на новите технологии и укрепване на управлението. Началото на инициативата е дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление. България се присъединява към инициативата през април 2012 г.

Страните участници в инициативата изготвят национални планове с конкретни ангажименти за открито управление. Съгласно Независимия механизъм за оценка, възприет от Инициативата за открито управление (OGP Independent Reporting Mechanism – IRM) на двегодишен период се изготвят доклади за страните участнички в инициативата относно изпълнението на ангажиментите, залегнали в Плановете им за действие. В докладите се прави оценка на степента на изпълнение на ангажиментите, поети от правителството, тяхната релевантност към целите на Инициативата и се правят препоръки за ангажименти, които да залегнат в новите планове за действие. Докладите се подготвят от национални експерти в сътрудничество с правителствата и други заинтересовани страни.

До момента България е приела три Национални плана за действие и са изготвени три доклада във връзка с тяхното изпълнение. През 2018 г. проект на четвъртия национален план на действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ е подложен на обществено обсъждане,  но така и не се стига до официалното му приемане. Това доведе към 2020 година България вече е пропуснала срока за приемане и прилагане на Национални планове за два поредни периода и официално да бъде поставена под наблюдение от в органите на Инициативата.

В края на 2021 г. процесът по приемане на Национален план бе възстановен. На 15 ноември 2021 г. беше свикан преходният състав на Съвета за координация на участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“. В него участваха представители на държавни институции и граждански организации (сред които и Български център за нестопанско право) - инициаторите на предложения за мерки за Четвъртия национален план на действие на страната в рамките на международната инициатива.

На заключителното заседание на съвета, което се проведе на 9 декември 2021 г. от общо 38 първоначални предложения за мерки бяха одобрени 18 мерки, които да се включат в Четвъртия национален план и които бяха публикувани за обществено обсъждане със срокв до 10 януари 2022 г.

Въпреки успешното приключване на процеса по създаване на Национален план още в началото на 2022 г., официалното му приемане бе забавено за пореден път. Така през март статутът на България в „Партньорство за открито управление“ бе променен на „неактивен.“

След месеци затишие по темата обаче на 20.07.2022 г. Министерски съвет прие Четвъртия национален план за участието на България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ Тази важна стъпка не само гарантира продължаването на участието на България в Инициативата, но и предоставя добри възможности за развитието на откритото управление чрез изпълнение на мерките заложени в Плана.

Тематичните области на Плана са „Прозрачност и достъп до информация", „Почтено управление и борба с корупцията", „Отворени данни" и „Гражданско участие". Сред одобрените мерки са създаване на Концептуална рамка за открито управление, изработване на предложения за промени в Закона за прякото гражданско участие в държавната власт и местното самоуправление, подобряване на режима на доброволчеството, засилване на участието на гражданските организации в решаването на спорове между потребители и търговци по повод на постъпили в Комисията за защита на потребителите жалби.

назад