Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

СРГО пита гражданските организации – кои са приоритетите за финансиране

2 Декември 2022

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) предлага за обществено консултиране следните групи приоритети, в съответствие с които ще бъдат финансирани проектни предложения на граждански организации през 2023 г. Кои трябва да са приоритетите за финансиране на общественозначими проекти на граждански организации? Дайте своето мнение ТУК.

Приоритетите, които трябва да се подредят по важност са следните:

  • Развитие на капацитет на гражданските организации за изпълнението на техните мисии
  • Развитие и насърчаване на взаимодействие и сътрудничество със заинтересовани страни (институции и други частни партньори)
  • Повишаване на информираността за ролята на гражданските организации и популяризиране на ефекта от тяхната дейност
  • Защита на правата на човека
  • Подкрепа за подобряване на правната и финансова среда за работата на гражданските организации

--------

Какво е СРГО?

СРГО е орган, който ще консултира изпълнителната власт при разработването и реализирането на политиката спрямо гражданския сектор. Целта на СРГО е да гарантира, че спрямо т.нар. трети сектор ще има последователна и насърчителна политика от страна на държавата.

В състава на СРГО са избрани 14 граждански организации след избори по електронен път в началото на 2020 г. Те имат мандат от три години.

Какви ще са задачите на СРГО?

СРГО по закон и правилник има няколко основни приоритета:

Периодично приемане и изпълнение на Стратегия за развитие на гражданските организации – за да има визия за това как гражданските организации могат още повече да допринасят за общественото развитие;

Определяне на правила и условия за финансиране на граждански инициативи в обществена полза на конкурсен принцип – за да има достъпно и за най-малките организации публично финансиране;

Текущ анализ на състоянието на гражданския сектор и намиране на решения на актуалните проблеми, които засягат всички граждански организации, а и обществото – какъвто, например, е все още липсващия закон за доброволчеството.

назад