Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Стратегически план на БЦНП 2021 - 2030

10 Януари 2023

За последните 21 години успяхме да постигнем промени в над 20 нормативни и стратегически акта, засягащи работата на гражданските организации и да повишим експертизата на над 5700 колеги. Един от най-важните уроци, който научихме е, че за да изградим една добра среда за работа на гражданските организации са необходими не само добра правна рамка, но и подготвени организации и общности, които да приемат и лидерстват промяната.

Стратегически план на БЦНП 2021 - 2030
Продължаваме внимателно да следим заплахите:
  • Влошаване на институционалната среда за работа на гражданските органзиации;
  • Динамиката на обществения живот изисква много повече участие и ангажираност на организациите;
  • Новите предизвикателства, които се задават и изискват мобилизиране, активно представяне и креативност, са свързани с развитието на дигиталните технологии и гаранциите за правата на човека в тяхното използване, увеличаващия се проблем с климатичните промени, които пораждат мащабни граждански движения  и проблеми с човешките права (миграцията), натиска върху демократичните процеси, вкл. загубата на доверие в институциите, разочарованията от липсата на социална промяна и пр.
Важните задачи са пред нас

Затова е и важно стратегически да увеличим както въздействието на програмите си, така и възможностите за растеж и разгръщане на потенциала на организациите за следващия период. Акценти в работата ни ще бъдат развитие на институционална среда, в която работим, чрез политики, които насърчават и улесняват гражданската активност и сдружаването, намаляване на административната тежест и увеличаване на възможностите за публично и частно финансиране. Важен приоритет ще бъде и осигуряване на по-добри съвременни и резултатни механизми за обществени консултации и участие на гражданите във вземането на решения. Важна задача ще бъде и увеличаването на програмите ни за активизиране на гражданските организации, които да са финансово независими и радващи се на по-голяма обществена подкрепа.

Ние следваме мисията си, вярвайки, че гражданските организации могат да бъдат устойчиви и независими, да са едновременно коректив и партньор на институциите, като защитават правата и свободите ни и са двигател за развитието на обществото ни.

Стратегически план на БЦНП 2021 - 2030

назад